Tilskudd fra programmet "Villreinfjellet som verdiskaper"

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Villrein og istid2STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA500 0002023Innvilget som omsøkt
Rein på menyen FRICH'S MANAGEMENT AS300 0002023Innvilget som omsøkt
Villreinfjellet som verdiskaper - NettverkssamlingSTIFTELSEN NORSK VILLREINSENTER400 0002023Innvilget som omsøkt
Handlingsprogram Regional plan for OttadalsområdetINNLANDET FYLKESKOMMUNE500 0002023Delvis innvilget
Villreinfjellet som verdiskaper - HardangerviddaVIKEN FYLKESKOMMUNE862 5002023Innvilget som omsøkt
Villreinkunnskap til barn og unge i NordfjellSTIFTELSEN NORSK VILLREINSENTER285 0002023Innvilget som omsøkt
Vandreutstilling. Fotavtrykk gjennom åtte årstiderFJELLREIN AS600 0002023Delvis innvilget
Villreinfjellet som verdiskaperFOLLDAL KOMMUNE2023Avslått
Naturen gjennom VRRÅDHUSET VINGELEN AS34 2002023Innvilget som omsøkt
Hardangervidda: Natur og kultur - gjennom alle tiKIERAN KOLLE150 0002023Innvilget som omsøkt
Hjerkinndagen 2023STIFTELSEN NORSK VILLREINSENTER50 0002023Innvilget som omsøkt
Villreinen som veridskapar langs ValldalsleiaFJORD KOMMUNE170 0002023Innvilget som omsøkt
Naturveiledning sommer ved Besøkssenter villreinSTIFTELSEN NORSK VILLREINSENTER400 0002023Innvilget som omsøkt
Villreinfjellet som verdiskaper - NordfjellaVIKEN FYLKESKOMMUNE707 5002023Innvilget som omsøkt
Nomaden og pilegrimenPILEGRIMSSENTER DOVREFJELL900 0002023Innvilget som omsøkt
Forprosjekt besøkssenter Hardangervidda på RødbergNORE OG UVDAL KOMMUNE2023Avslått
VillreinarvenGUDBRANDSDALSMUSEA AS481 0002023Innvilget som omsøkt
Hardangervidda VR og økologisk rollespillHARDANGERVIDDA NASJONALPARKSENTER AS2023Avslått
Overføre turbeskrivelser i Forollhogna til ut.noRÅDHUSET VINGELEN AS57 2002023Innvilget som omsøkt
DNT i villreinfjellet 2023DEN NORSKE TURISTFORENING890 0002023Innvilget som omsøkt
Tinnhølvegen, styring av ferdsel og informasjonEIDFJORD KOMMUNE600 1002023Innvilget som omsøkt
Heiplanen - Handlingsprogrammet 2020 - 2023. ROGALAND FYLKESKOMMUNE762 5002023Delvis innvilget
Villrein og istid 2STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA500 0002022Innvilget som omsøkt
Sommervikarer/naturveiledere Besøkssenter villreinSTIFTELSEN NORSK VILLREINSENTER300 0002022Innvilget som omsøkt
Villreinfangsten som verdensarvLESJA KOMMUNE100 0002022Innvilget som omsøkt
Kommunikasjonsplan villreinhensyn HardangerviddaVIKEN FYLKESKOMMUNE250 0002022Innvilget som omsøkt
Villreinen som verdiskapar langs ValldalsleiaFJORD KOMMUNE147 5002022Innvilget som omsøkt
Fotavtrykk gjennom åtte årstider. VandreutstillingFJELLREIN AS588 5502022Innvilget som omsøkt
Rein på menyenFRICH'S MANAGEMENT AS600 0002022Innvilget som omsøkt
Villreinkunnskap til barn og unge i NordfjellaSTIFTELSEN NORSK VILLREINSENTER132 0002022Innvilget som omsøkt
Poster per side1 - 30 of 62 items