Tiltak for trua naturtyper

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Gjerdavik, StølsnesetMorten K Vinsjansen4 000Fylkesmannen i Vestland2020Delvis innvilget
Skjøtsel av kystlynghei Duevatnet og RånaneVÆRLANDET PELSSAU DA70 150Fylkesmannen i Vestland2020Innvilget som omsøkt
‘e-Beetle for sams frøhøsting fra artsrike engerNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMIMiljødirektoratet2020Avslått
«Skjøtsel av artsrik slåtteeng på Øvre Barstad ».Roar Slinde11 000Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Innvilget som omsøkt
2011/4253/GEMO/410 Skjødsel Klevberget Joakim Relling34 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Aksneset - slåtteengaNATURVERNFORBUNDET I TINGVOLL9 200Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
Almlitrøa Håvard FossbakkALMLITRØA HÅVARD FOSSBAKK28 800Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
AlmskåraEinar Heggset61 500Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
Amnastøl v elvaHåvard Tenold3 000Fylkesmannen i Vestland2020Innvilget som omsøkt
Artsmangfold i kystlynghei, NordlandNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI40 000Fylkesmannen i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Artsrik slåtteeng Blika Arne Magne Kimerud14 000Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Innvilget som omsøkt
Artsrik slåttemark på NesKåre Nes3 500Fylkesmannen i Vestland2020Delvis innvilget
askene på hovedveien del 2 jomfrulandPEDER AARØ AS Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Aunli/ØverliaArve Signar Talmo23 700Fylkesmannen i Trøndelag2020Delvis innvilget
B00012418Karsten Gjøen20 000Fylkesmannen i Vestland2020Innvilget som omsøkt
Bakkan Slåttemark 2020Jan Kåre Rafoss25 950Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
BakkaneSANNA KILSTI1 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
Bakkane NestSANNA KILSTI12 600Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
Bakkegarden naturbeitemark Molde 1MOLDE IVAR6 000Fylkesmannen i Vestland2020Innvilget som omsøkt
Bakkehavn sørØSTENSJØVANNETS VENNER20 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
BarlaugstykketPer Halvor Tveitan9 000Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Innvilget som omsøkt
Behov for endra skjøtsel i mangel av beitedyr-2020NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI65 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Behov for tilpasset skjøtsel i slåttemark?NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI50 000Fylkesmannen i Nordland2020Delvis innvilget
Beite av biologisk verdifulle arealOPPEDAL JON ERLINGFylkesmannen i Vestland2020Avslått
Beite av kystlynghei på HavsteinJORUNN ASTRID ØSTBØ9 000Fylkesmannen i Nordland2020Delvis innvilget
Beite av kystlynghei på StaulenJOHANSEN JAN2 400Fylkesmannen i Nordland2020Delvis innvilget
Beite av kystlynghei på TennaKETIL PETTERSEN52 000Fylkesmannen i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Beite av kystlynghei SlapøyaJORUNN ASTRID ØSTBØFylkesmannen i Nordland2020Avslått
Beite av kystlynghei Staulen vestJOHANSEN JAN2 000Fylkesmannen i Nordland2020Delvis innvilget
Beite av trua naturtyparJO RISLØV8 600Fylkesmannen i Vestland2020Delvis innvilget
Poster per side1 - 30 of 1093 items