Tiltak for trua naturtyper

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Skjøtsel av slåttemark på HytjanstorpetSTORBERGET JAN15 000Fylkesmannen i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av slåttemark Søre BrøstrudØVRE UVDAL SAMDRIFT DA15 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
skjøtsel og vedlikeholdSigne Heggtveit Andersen12 000Fylkesmannen i Agder2020Delvis innvilget
skjøtsel av VetteisøyniMarta Karoline Jansen4 800Fylkesmannen i Vestland2020Delvis innvilget
Skjøtsel og vedlikeholdVidar Lågøy Athammer30 900Fylkesmannen i Vestland2020Delvis innvilget
Gjerdavik, StølsnesetMorten K Vinsjansen4 000Fylkesmannen i Vestland2020Delvis innvilget
Beskjæring hule eikerErling K Sømme Kielland25 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av slåttemarkINGRID MJELDE GRAN13 500Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Innvilget som omsøkt
Restaurering av slåttemarkGuro Giori Berg12 000Fylkesmannen i Innlandet2020Delvis innvilget
Trua naturtype slåtteeeng OlavsbråtenVESLEMØY HALSEN OLAVSBRÅTEN65 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Truga naturtyparRune Saltskår26 000Fylkesmannen i Vestland2020Delvis innvilget
Skjøtsel av slåttemark på ÅnerudmyraTURID W ÅSUM28 000Fylkesmannen i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Slåttemark Oppgården og RømmervassetraHilde Kveli53 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av slåttemark og kystlyngheiHarald Karlsen50 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Bjerregård slåttemarkGuro Giori BergFylkesmannen i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
Slått av eng som inneheld jordnøttJostein Egil Molde5 000Fylkesmannen i Vestland2020Innvilget som omsøkt
Hagland Økologiske villsauSiw Irene Bogshamn27 500Fylkesmannen i Rogaland2020Delvis innvilget
Artsmangfold i kystlynghei, NordlandNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI40 000Fylkesmannen i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Slått av litlaviga, samt ryddig av skog rundtNILS EINAR FREDBO10 000Fylkesmannen i Agder2020Delvis innvilget
slått drægaliPer Thunshelle38 500Fylkesmannen i Vestland2020Innvilget som omsøkt
slått av artsrik natureng ,opprettholdelse av blomOlav Norheim-Langkaas6 000Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel og vedlikehold slåttemarkJULIANNE ELLEFSEN30 300Fylkesmannen i Nordland2020Delvis innvilget
Beiting av trua naturtyparLARS FINDEN4 500Fylkesmannen i Vestland2020Delvis innvilget
BarlaugstykketPer Halvor Tveitan9 000Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Innvilget som omsøkt
Infotiltak Adminiet, HerøyaKULTURLANDSKAPSSENTERET I TELEMARK ASFylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Avslått
Hul eik, en utvalgt naturtype, med henv. 2013/4366Terje Berntsen18 000Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Innvilget som omsøkt
Tiltak for trua naturtyper - interaktivt spelBLÅST FILM ASMiljødirektoratet2020Avslått
Rydde sauebeite for ungskog av GranNILS MAGNE KLEIVSTØLEN25 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Solblom KjølsdalenNORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VEST SA8 000Fylkesmannen i Vestland2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av slåttemark på Stenberg gnr 24 bnr 1MJØSMUSEET AS50 000Fylkesmannen i Innlandet2020Delvis innvilget
Poster per side1 - 30 of 1093 items