Tiltak for trua naturtyper

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Skjøtsel av kystlynghei Duevatnet og RånaneVÆRLANDET PELSSAU DA70 150Fylkesmannen i Vestland2020Innvilget som omsøkt
Slått og rydding av innmark i øvre fossedalLeif Inge Turøy85 000Fylkesmannen i Vestland2020Delvis innvilget
Slått, restaurering og rydding i Solbakken østSusanne Lemmingson25 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Fristilling av store eiketrær, Snekkestad Christian Johan Giswold18 000Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av slåttemarkLANDBRUKSBEHOV Magnus H Jonsson10 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
Skøtsel og vedlikeholdØRNES GÅRD DA13 420Fylkesmannen i Nordland2020Delvis innvilget
slått og skjøtsel av Aunet østSTJERN ROKSETH58 400Fylkesmannen i Trøndelag2020Delvis innvilget
Rydding,kartlegging,slått,skjøtsel Frøystul GårdTove Marie Fløtten27 000Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Delvis innvilget
Slått på Saghaugen, Retøya og ØyasætraØKOLOG VATNE8 800Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Lyngbrannreserve 2020Ove Stumo20 000Fylkesmannen i Rogaland2020Delvis innvilget
Slåttemark på EkraÅse Schiøtt19 600Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel i UlsrudNATURVERNFORBUNDET I OSLO SØR20 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Vendelenga 2020Ole Martin Steien10 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Skjøtsel av artsrike slåttemarker på AnsokANSOK ODDMUND24 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
Slått i FlåretFLÅRET BORGAR PEDERSEN15 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Skjøtsel av kystlynghei på BørøyaTORSTEIN LARSSEN25 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av åpen grunnlendt kalkmark på HukOSLO KOMMUNE BYMILJØETATENFylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke realitetsbehandlet
Skjøtsel, krattrydding og slått i LøndalenOddbjørn Løndal25 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
Informasjonstiltak om kulturbetingende naturtyperSABIMAMiljødirektoratet2020Avslått
Skjøtsel på UtsetøyaFOSEN FOLKEHØGSKOLE18 450Fylkesmannen i Trøndelag2020Delvis innvilget
Slåttemarkene på Sevland, gnr. 32 bnr. 12 i StadSEFAR TUR&KULTUR INGER METTE ELISABETH SEFLAND10 000Fylkesmannen i Vestland2020Delvis innvilget
Slåttemyr,grubbmyraNORDVEST VILLMARK TORGEIR NORDSETH50 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Delvis innvilget
Slåttemarker/ reetablere -restaurereKai Gustav Almeli62 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Skjøtselsplan for Roparneset og slåttemarkSTIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER40 000Fylkesmannen i Nordland2020Delvis innvilget
Amnastøl v elvaHåvard Tenold3 000Fylkesmannen i Vestland2020Innvilget som omsøkt
Hole eiker - tiltak Byre 2020HAAKON FLØGSTAD ROBBERSTAD70 519Fylkesmannen i Rogaland2020Innvilget som omsøkt
SkjøtselsplanSTINA HELEN HERMANSEN15 000Fylkesmannen i Nordland2020Delvis innvilget
Infotiltak ved Kulturlandskapssenteret 2020KULTURLANDSKAPSSENTERET I TELEMARK AS50 000Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Delvis innvilget
Utvalgt naturtype: Vi åpner en hul eikSABIMA265 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
GjerdingGRIMSTAD KOMMUNE62 500Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Poster per side91 - 120 of 1093 items