Tiltak for trua naturtyper

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Innkjøp ryddesag Øvrestølen (tillegg til søknad)Tor Bråten6 000Fylkesmannen i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av naturtyper i Lesja kommuneLESJA KOMMUNEFylkesmannen i Innlandet2020Avslått
Reistad slåttemarkOLE GEIR REISTAD6 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Træan slåttemarkOLE GEIR REISTAD15 000Fylkesmannen i Agder2020Delvis innvilget
Slått i ØstjordetOLAV PARKEN31 500Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Investering for Skjøtsel - Sauøy i RyfylkeHAAKON FLØGSTAD ROBBERSTADFylkesmannen i Rogaland2020Avslått
kartlegging slåtteng myra arendalSKAGERAK TREPLEIE Sivert W. SvaneFylkesmannen i Agder2020Avslått
Beskjæring og kronereduksjon på store eiker.ÅKER GÅRD AS33 500Fylkesmannen i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel- Restaurering av kystlynghei RapenesetNATURVERNFORBUNDET HORDALANDFylkesmannen i Vestland2020Avslått
Skjøtsel av trua naturtype i beiteområdeHEIDENBERG GÅRDSDRIFT90 000Fylkesmannen i Nordland2020Delvis innvilget
kartlegging av slåtteeng myra arendalSKAGERAK TREPLEIE Sivert W. SvaneFylkesmannen i Vestland2020Ikke realitetsbehandlet
Overvåking av restaurert strandengNATURRESTAURERING ASFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Skjøtsel av LefættenFOSEN FOLKEHØGSKOLE43 900Fylkesmannen i Trøndelag2020Delvis innvilget
SlåtteengHØYÅS BEITLAND30 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
nødhjelps midler hule eiker / høsting skogs tre PEDER AARØ ASFylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Avslått
Slåttemark med naturengSVEIN ØLNES8 500Fylkesmannen i Vestland2020Innvilget som omsøkt
Tilskudd til skjøtsel av utvalgte naturtyper.Toril Lundberg40 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
slått av naturengJON ANDERS ROSVOLD SUNDSET11 600Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av slåttemark Gn28/Bnr1 NesoddenHanne Elisabeth Sire Granerud6 500Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
eikene på HeldalPER HELDAL50 000Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Delvis innvilget
Skjøtsel på bygdetunet  12 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Skjøtsel av slåttemark på SommarsetraArild Mogstad8 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Skjøtsel av almetrær.Eg viser til ref.nr 19SD5A4F.Arild Mogstad25 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Skjøtsel av slåttemark på BlomøytrøaArild Mogstad15 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av kulturlandskapet på Håjen gård Maja Lovise Sætermo32 080Fylkesmannen i Nordland2020Delvis innvilget
Skjøtsel av slåttemyr på Nistuseterstølen.Arild Mogstad20 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Skjøtsel av slåttemark på RishaugenArild Mogstad10 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av slåttemark på ArntrøaArild Mogstad18 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Drengenesstien ved StrandanovaSTRAND KÅREFylkesmannen i Vestland2020Avslått
Slått og skjøtsel Molde 2ARNE HARALD TØNJUM25 000Fylkesmannen i Vestland2020Innvilget som omsøkt
Poster per side61 - 90 of 1093 items