Tiltak for trua naturtyper

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Søknad Prestkonnrobben GjerdaFJELLGARDEN GJÆRA v Ingvild Hansen Nystad16 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Skjøtsel, slått,mm. Instegjerda, kring husaFJELLGARDEN GJÆRA v Ingvild Hansen Nystad20 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel, slått mm, Ytstegjerda, ovom husFJELLGARDEN GJÆRA v Ingvild Hansen Nystad6 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Skjøtselstiltak, slått mm, Ytstegjerda, nedom huFJELLGARDEN GJÆRA v Ingvild Hansen Nystad14 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Skjøtsel VilnesANN KATHRIN HÅRKLAU22 200Fylkesmannen i Vestland2020Innvilget som omsøkt
Solblom TotlandNORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VEST SA3 000Fylkesmannen i Vestland2020Innvilget som omsøkt
Slått av artsrik eng, restaureringsslåttAnna Løkslid Langåsdalen10 000Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Delvis innvilget
Slåttemark som kulturarvSTIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARV15 000Fylkesmannen i Nordland2020Delvis innvilget
Skjøtsel i Midtmarka sør.ULVESETH OG SIGNALEN BEITELAG27 000Fylkesmannen i Vestland2020Innvilget som omsøkt
Indre Revøy slåttemark og kystlyngheiSvein Olav Fredriksen44 500Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av kalkrik slåtteeng SyrinhaugenAnne Karen Haukland4 000Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Innvilget som omsøkt
Brurastakken kystlyngheiTOR ARNE AUNE35 600Fylkesmannen i Vestland2020Innvilget som omsøkt
Myrslåttt FlottestøylsmyraBJÅEN FJELLGARD ANS30 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Kystlynghei HilleSVEIN JARLE VATNØY21 200Fylkesmannen i Vestland2020Delvis innvilget
Steinsund kystlyngheiSVEIN HARALD EIDE23 000Fylkesmannen i Vestland2020Innvilget som omsøkt
Honningsvågen kystlyngheiHONNINGSVÅG GRENDALAG17 400Fylkesmannen i Vestland2020Innvilget som omsøkt
MuseumsbondenSTIFTINGA VEST-TELEMARK MUSEUM20 000Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Delvis innvilget
Skjøtsel av naturbeitemark ved LanglisetraÅGE ROAR HANSEN50 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
BrudevollOdd Kåre Brudevoll3 200Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
KvilestadholenOdd Kåre Brudevoll12 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
Månasetra Erna Slettaløkken8 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
Slått av slåttemark, Sø-KringlerKåre Homble21 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
GjerdshaugOdd Brude9 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
Samarbeid skjøtsel av hul/grov eik i VikenBIOFOKUS Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Hjelmsøya slåttemarkSVEND MORTEN REINERTSEN58 720Fylkesmannen i Nordland2020Delvis innvilget
Beite i kystlynghei i ØksinganSVEND MORTEN REINERTSEN4 000Fylkesmannen i Nordland2020Delvis innvilget
Skjøtsel av kystlynghei å Buøya og FeøyanSVEND MORTEN REINERTSEN14 000Fylkesmannen i Nordland2020Delvis innvilget
Gjerding på HomborøHOLTE GÅRD Odd Frank Olsen64 356Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Trepleie ved linjerARNT HELGE ÅBØ10 000Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Innvilget som omsøkt
Hisdal slåttemarkBIRKELAND TRYGVE34 750Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Poster per side31 - 60 of 1093 items