Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Åsmo vest LunbergNANNA KARIN AUNE DROMNES Statsforvalteren i Trøndelag2020Levert
Åsmo vestNANNA KARIN AUNE DROMNES Statsforvalteren i Trøndelag2020Levert
Årlig overvåkningMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE ASStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Åpning av terreng rundt hartmanstarr BomansvikBjørn Håkon Smevold10 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Åkerrikse 2022, registrering og tiltakKISTEFOS SKOGTJENESTER AS40 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Åkerrikse 2021, utsatt slåttKARMØY KOMMUNE20 000Statsforvalteren i Rogaland2021Delvis innvilget
Åkerrikse 2021, registrering og tiltakKISTEFOS SKOGTJENESTER AS40 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
åkerrikse 2020, tiltak på lokaliteterKISTEFOS SKOGTJENESTER AS40 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Ørret og elvemusling i LerangsbekkenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA92 000Statsforvalteren i Rogaland2020Innvilget som omsøkt
Økonomisk støtte til beskjæring av rødlistet AlmØyvind Steinsland15 000Statsforvalteren i Vestland2022Delvis innvilget
VrangblærerotUNIVERSITETET I AGDERStatsforvalteren i Agder2022Avslått
Visuelle søk etter elvemusling i Vestland i 2022RÅDGIVENDE BIOLOGER AS80 000Statsforvalteren i Vestland2022Delvis innvilget
Vipeprosjektet i tidligere Aust-Agder fylkeNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. AUST-AGDER5 000Statsforvalteren i Agder2022Innvilget som omsøkt
Vipeprosjektet i tidligere Aust-Agder NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. AUST-AGDER5 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Vipeprosjektet i GjerpensdalenSKIEN KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Levert
VipeprosjektetBIRDLIFE NORGE200 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Vipeprosjekt Lier 2021LIER KOMMUNE15 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Vipeprosjekt 2021NORDRE FOLLO KOMMUNE10 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Vipe tiltak hekking VenneslaUNIVERSITETET I AGDER30 000Statsforvalteren i Agder2022Innvilget som omsøkt
Vipe tiltak hekking VenneslaUNIVERSITETET I AGDER30 000Statsforvalteren i Agder2021Delvis innvilget
Vipe tiltak hekking KristiansandUNIVERSITETET I AGDER35 000Statsforvalteren i Agder2022Innvilget som omsøkt
Vipe tiltak hekking KristiansandUNIVERSITETET I AGDER30 000Statsforvalteren i Agder2021Delvis innvilget
Vipe tiltak hekkingUNIVERSITETET I AGDER31 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Vipe tiltak hekkingUNIVERSITETET I AGDER72 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Vipe og storspove i kulturlandskapetMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE ASStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Vipe - koordinering av prosjekter i RogalandNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND10 000Statsforvalteren i Rogaland2022Innvilget som omsøkt
Videreutvikling prototyper sandsvalehotellNATURVERNFORBUNDET I MANDAL40 000Statsforvalteren i Agder2022Delvis innvilget
Videreføring reetablering av heroringvinge 2022UNIVERSITETET I OSLO189 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Videreføring reetablering av heroringvinge 2021UNIVERSITETET I OSLO85 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Videreføring reetablering av heroringvinge 2020UNIVERSITETET I OSLO80 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Poster per side1 - 30 of 938 items