Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Elvemusling og genetikk i Oslo & VikenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA259 462Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Elvemusling og genetikk i Oslo & Viken 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA247 825Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Elvemusling og miljø-DNA i Vestland 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 000Statsforvalteren i Vestland2021Delvis innvilget
elvemusling, tiltak Bjonelva 2020KISTEFOS SKOGTJENESTER AS40 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
En Bies DødARTIC LIGHT AS130 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Engelsk skjørbuksurtUNIVERSITETET I AGDER20 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Etablere Kantvegetasjon ÅrvikelvaÅRVIK GÅRD ASBJØRN KVINNESLAND39 000Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Etablering av dam for spissnutefroskInge Myhren90 000Statsforvalteren i Agder2022Delvis innvilget
Etablering av årlig overvåkning av hekkefugl i NRMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE ASStatsforvalteren i Møre og Romsdal2021Avslått
Evaluering av habitattiltak for elvemusling SWECO NORGE AS60 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Ex situ bevaring av planter i Vestfold & TelemarkUNIVERSITETET I OSLO90 000Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Delvis innvilget
Ex situ bevaring av truede arter på JærenSTAVANGER KOMMUNE20 000Statsforvalteren i Rogaland2020Innvilget som omsøkt
Ex situ bevaring av truede norske plantearterKristian Nyvoll27 600Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Ex situ bevaring av truede norske plantearterKristian Nyvoll26 400Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Ex situ bevaring av truedte norske plantearterKristian Nyvoll13 500Statsforvalteren i Nordland2021Innvilget som omsøkt
Ex situ bevaring av truete arter i Møre & RomsdalUNIVERSITETET I OSLO100 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Ex situ bevaring av truete arter i TrøndelagNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU80 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Ex situ bevaring av truete plantearterUNIVERSITETET I OSLO768 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Ex situ bevaring av truete plantearter i HedmarkUNIVERSITETET I OSLOStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Ex situ bevaring av truete, norske plantearterUNIVERSITETET I BERGEN30 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Ex situ bevaring av truete, norske plantearterUNIVERSITETET I BERGENStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Ex situ bevaring av truete, norske plantearter UNIVERSITETET I OSLO800 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Ex situ bevaring av truete, norske plantearter UNIVERSITETET I OSLO857 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Ex situ bevaring av truete, norske plantearter.UNIVERSITETET I BERGEN45 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Ex situ bevaring karplanter SirdalUNIVERSITETET I AGDERStatsforvalteren i Agder2021Avslått
Ex situ innsamling KristiansandUNIVERSITETET I AGDERStatsforvalteren i Agder2021Avslått
Ex situbevaring GrimstadUNIVERSITETET I AGDER40 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Ex situbevaring karplanter FarsundUNIVERSITETET I AGDER45 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Fagseminar vipe (CR)BIRDLIFE NORGE AVD. HORDALAND35 000Statsforvalteren i Vestland2022Delvis innvilget
Fangst av minkSteinar Solli Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Levert
Poster per side151 - 180 of 938 items