Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Dragehode, Bleikøya 2022. ROMAN GRAMSZ22 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
dragehode, skjøtsel Jørgen Moesv. 75KISTEFOS SKOGTJENESTER AS35 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
dragehode, skjøtsel Jørgen Moesv. 75 i 2022KISTEFOS SKOGTJENESTER AS35 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
dragehode, skjøtsel Mo gårdKISTEFOS SKOGTJENESTER AS29 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
dragehode, skjøtsel Mo gård 2022KISTEFOS SKOGTJENESTER AS35 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
DragehodeprosjektBESØKSSENTER VÅTMARK OSLOStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Drift av hjemmeside for namsblanken (småblank)SAGMOHAUGEN UTMARKSSERVICE V/RAGNAR HOLM10 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Drift av hjemmeside for Namsblanken (Småblank)SAGMOHAUGEN UTMARKSSERVICE V/RAGNAR HOLM15 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
DverggåsSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
dvergmarinøkkel, skjøtselsplanKISTEFOS SKOGTJENESTER ASStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
dvergmarinøkkel, skjøtselsplanKISTEFOS SKOGTJENESTER AS15 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
dvergmarinøkkel, tiltak i Dovre 2020KISTEFOS SKOGTJENESTER AS31 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Dvergålegraskartlegging i ØstfoldOla Martin Wergeland Krog109 938Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Edelkreps i HaldenvassdragetUTMARKSFORVALTNINGEN AS78 695Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Effekt av brann som skjøtselBIOFOKUS70 000Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Innvilget som omsøkt
Effekt av vipestriper på vipas hekkesuksessNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMIStatsforvalteren i Rogaland2021Avslått
Effekt på truet edderkopp etter restaureringSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Trøndelag2022Avslått
Effektovervåking av skogrestaurering i JunkerdalenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA122 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Eikenes Kartlegging av reirplasser RødknappsandbieHanne Trine Helland Ellefsen Statsforvalteren i Agder2022Avslått
Eks situbevaring Arendal, Tvedestrand, ByglandUNIVERSITETET I AGDER30 000Statsforvalteren i Agder2021Delvis innvilget
Elfenbenslav, skjøtsel og statusBIOFOKUSStatsforvalteren i Vestland2022Avslått
ElvemuslingSTORELVA ELVEEIERLAGStatsforvalteren i Agder2022Avslått
Elvemusling i AudnaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA83 000Statsforvalteren i Agder2022Delvis innvilget
Elvemusling i BjergabekkenKJELL SANDAASStatsforvalteren i Rogaland2021Avslått
Elvemusling i Bjunebekken/VesleelvKJELL SANDAAS37 000Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Innvilget som omsøkt
Elvemusling i Etna, tilbakeføring av musling. KISTEFOS SKOGTJENESTER AS70 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Elvemusling i GlommaKjell Sandaas46 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Elvemusling i HaukåsvassdragetHelge MoeStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
Elvemusling i Lerangsbekken - 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 000Statsforvalteren i Rogaland2022Innvilget som omsøkt
Elvemusling i VarhaugselveneSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA96 000Statsforvalteren i Rogaland2020Innvilget som omsøkt
Poster per side121 - 150 of 938 items