Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bekjempe lupiner for elvesandjeger langs GaulaMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS310 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Bekjempelse av kjempespringfrø - GjølsjøenMARKER KOMMUNEStatsforvalteren i Oslo og Viken2023Avslått
Bekjempelse av uønskede arterNAKHOLMEN VEL30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av uønskede arterNAKHOLMEN VEL30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Beskjæring hul eik på min eiendom gnr/bnr 82/140 Karin Laila Thauland7 000Statsforvalteren i Vestland2022Delvis innvilget
Beskjæring stor askFredrik Dahl-Paulsen15 000Statsforvalteren i Agder2022Delvis innvilget
Beskyttelsestiltak for HubroELVIA AS220 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Bestand og status hos alpine dykkenderNNI RESOURCES ASStatsforvalteren i Vestland2022Avslått
Bestand, område- og habitatbruk hos storspoveNNI RESOURCES AS125 000Statsforvalteren i Vestland2021Delvis innvilget
Bestander og habitatvalg hos alpine dykkenderNNI RESOURCES ASStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
Bestandsforsterkende tiltak og tilretteleggingJAKOBSEN BIOFORSK, MILJØ- OG ARTSFORVALTNING145 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Bestandsfremmende tiltak for lappfiskandNORD UNIVERSITET50 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Bestandskartlegging av fiskeørnNORD UNIVERSITETStatsforvalteren i Trøndelag2023Avslått
Bestandsovervåkning edelkrepsNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND- AKERSHUS76 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Delvis innvilget
Bestandsøkologi hos dvergdykkerNNI RESOURCES ASStatsforvalteren i Vestland2023Avslått
Bete Ex situ bevaringUNIVERSITETET I AGDER20 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Bevare Dragehoder og MarianøkleblomSassa Rostad Braathen16 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Delvis innvilget
Bevare kystlynghei langs StadhavetLouis Magne SolheimStatsforvalteren i Vestland2022Avslått
Bevaring av aursundløvetann i InnlandetMILJØFAGLIG UTREDNING ASStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Bevaring av aursundløvetann i Innlandet i 2021MILJØFAGLIG UTREDNING ASStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Bevaring av aursundløvetann i Nordland i 2021MILJØFAGLIG UTREDNING AS40 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Bevaring av aursundløvetann, Taraxacum crocodesMILJØFAGLIG UTREDNING AS60 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Bevaring av Caliciopsis calicioidesMILJØFAGLIG UTREDNING AS41 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Bevaring av Caliciopsis calicioides i NorgeMILJØFAGLIG UTREDNING AS Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Levert
Bevaring av Caliciopsis calicioides i NorgeMILJØFAGLIG UTREDNING AS70 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Bevaring av Chlorostroma vestlandicumMILJØFAGLIG UTREDNING AS25 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Delvis innvilget
Bevaring av dragehodeglansbille 2022UNIVERSITETET I OSLO16 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Bevaring av hagtornsommerfugl, Aporia crataegi, i MILJØFAGLIG UTREDNING AS75 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Bevaring av hvitrotMILJØFAGLIG UTREDNING ASStatsforvalteren i Agder2023Avslått
Bevaring av hvitrotMILJØFAGLIG UTREDNING ASStatsforvalteren i Agder2021Avslått
Poster per side31 - 60 of 1248 items