Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bevaring av truede arter i Rongadalen, NordreisaMILJØFAGLIG UTREDNING AS97 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Opplæring Magnor motorcrossbaneBIOFOKUS27 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Hekkeplattformer makrellterneNATURVERNFORBUNDET I MANDAL40 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Rydding av vegetasjonAnders Berntsen15 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Hvor kommer Svanemuslingen i Transjøen fraNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI108 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av truet art ask i alléerBÆRUM KOMMUNE KOMMUNALTEKNISKE TJENESTERStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Bevaring av svartkurla (Trua orkide)OPPIGARD AALBU2 618Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Strandtorn - oppfølging av utplanta individerVEGEDATACONSULT Oddvar Pedersen38 500Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av Sphaeroplea annulina algenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Levert
Strandtorn - overvåkingVEGEDATACONSULT Oddvar Pedersen170 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Vipeprosjektet i GjerpensdalenSKIEN KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Levert
Status og tiltak elvemusling i HobølelvaKJELL SANDAAS67 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Reparasjon av gjerding rundt elvemuslinglokalitetAlmar Underlid1 400Statsforvalteren i Vestland2020Innvilget som omsøkt
Flytting og kontroll elvemusling i LeiraKJELL SANDAAS65 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel hartmansstarr Storholmen, ViksfjordLARVIK BOTANISKE FORENING1 000Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Innvilget som omsøkt
Tiltaksplan elvemusling i MaridalenKJELL SANDAAS36 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel kammarimjelle EinerenLARVIK BOTANISKE FORENING1 000Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Innvilget som omsøkt
Tiltak og status edelkreps i LillomarkaKJELL SANDAASStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Tiltak og status edelkreps i MaridalenKJELL SANDAAS81 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Transplantasjonsforsøk med to hinnelav-arterUNIVERSITETET I STAVANGER60 000Statsforvalteren i Rogaland2020Delvis innvilget
Kartlegging av strutlav Gomphillus calycioidesMILJØFAGLIG UTREDNING AS70 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Overvåking av dragehodeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av gul buktkrinslav Hypotrachyna sinuoMILJØFAGLIG UTREDNING AS100 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Kartlegging av glansteppemose Porella obtusataMILJØFAGLIG UTREDNING AS80 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Skjøtsel av SvartkurleELI MARIT MUNKVOLD7 474Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av storsalamander i TelemarkNORCONSULT AS105 000Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Delvis innvilget
Fangst av minkSteinar Solli Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Levert
Hubrovern på høyspentstolperHAUGALAND KRAFT NETT AS375 000Statsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av Dragehodeplanter på Nøstvedt gårdLARS JUUL11 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Bogerudmyra - trua arterØSTENSJØVANNETS VENNER35 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Poster per side151 - 180 of 938 items