Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Dragehode, Bleikøya 2020.ROMAN GRAMSZ21 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Mariero gård ,planterMARIERO ASStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Biologisk mangfold i LedengstjernSTIFTELSEN HALDENVASSDRAGETS KANALMUSEUMStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
skjøtsel svartkurleStein Morten Forbregd9 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av svartkurle Høgvamran OppdalODD EINAR NORHEIM17 800Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Dragehode med behov for skjøtsel, Lillehammer m.f DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS22 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Overvåkning av horndykker Gjøvik kommuneDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER ASStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
Overvåkning rødlistede trekkfugler i DokkadeltaetDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER ASStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
kartlegging av huldretorvmose i gammel sumpskogDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER ASStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
skjøtsel av dragehode på slåttemark i RingsakerDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS25 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Kartlegging av rødlistede epifytter DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER ASStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
Artsmangfold ikystlynghei, NordalndNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMIStatsforvalteren i Nordland2020Avslått
Kartlegging av huldrestry i InnlandetDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER ASStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
Rødlistede epifytter på og rundt Femundsåsen DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER ASStatsforvalteren i Trøndelag2020Avslått
Dvergålegraskartlegging i ØstfoldOla Martin Wergeland Krog109 938Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
skjøtseltiltak for KlippeblåvingeOlav Ellefsen18 500Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av Svartkurle BakkinArleif Fiskvik11 800Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Rød skogfrue i ØstfoldØSTFOLD BOTANISKE FORENING5 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Skogfinneplassen MikkelrudAnne-Lise Torvund83 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Botaniske verdiar på NesheimNORSK LANDBRUKSRÅDGIVING ROGALAND40 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Huldrenøkkel (CR) i slåttemark i TelemarkBIOFOKUS Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Levert
Habitatkvalitet for elvemusling i BrynjebekkenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA207 000Statsforvalteren i Rogaland2020Innvilget som omsøkt
Tiltak flytting elvemusling i ElaKJELL SANDAAS31 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging trua arter nær KyststienHORTEN KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Levert
åkerrikse 2020, tiltak på lokaliteterKISTEFOS SKOGTJENESTER AS40 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Bevaring av hvitrotMILJØFAGLIG UTREDNING AS Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Levert
Bevaring av hagtornsommerfugl, Aporia crataegi, i MILJØFAGLIG UTREDNING AS75 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Redd rødlisteartene på Trettøya ORKLAND KOMMUNE60 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Bevaring av aursundløvetann, Taraxacum crocodesMILJØFAGLIG UTREDNING AS60 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Bevaring av vegamaure, Galium normanii, i NorgeMILJØFAGLIG UTREDNING AS70 000Statsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Poster per side121 - 150 of 1247 items