Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Oppdagelse av edelkreps (A. astacus) i BergenNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE ASStatsforvalteren i Vestland2020Avslått
Kartlegging av hekkende viper i RogalandECOFACT SØRVEST AS90 080Statsforvalteren i Rogaland2020Delvis innvilget
Aksmose Cryphaea heteromalla i SandnesECOFACT SØRVEST AS102 000Statsforvalteren i Rogaland2020Delvis innvilget
Oppdatering av sensitive artsdataECOFACT SØRVEST AS153 360Statsforvalteren i Rogaland2020Innvilget som omsøkt
Tiltaksplan for elvemusling OldelvaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Trøndelag2020Levert
Tiltaksovervåking elvemusling i HammerbekkenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA89 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Makrellterne sikring av hekkelokaliteterUNIVERSITETET I AGDER65 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Flyttbar info- og miljømonter om åkerrikseRANDSFJORDMUSEET ASStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
Oppsyn/pass av bredørebiotop i 5 årSTORELV NATURFORENING14 000Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Delvis innvilget
Skjøtsel av svartkurle VammervollEGIL DALSLÅEN30 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Huldrenøkkel Ex situ bevaringUNIVERSITETET I AGDER20 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Overvåking av brunburkne i Vestland fylke 2020MILJØFAGLIG UTREDNING AS60 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Bete Ex situ bevaringUNIVERSITETET I AGDER20 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av istidskreps og store muslingerMARKER KOMMUNE72 200Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Handlingsplan for ål i Skiensvassdraget NORCONSULT AS210 000Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Delvis innvilget
Tusengylden Ex situ bevaringUNIVERSITETET I AGDER20 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Biologisk mangfold i HølvannetSTIFTELSEN HALDENVASSDRAGETS KANALMUSEUM40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Lyngdalsbjørnebær Ex situ bevaringUNIVERSITETET I AGDER15 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
SmalmarihandUNIVERSITETET I AGDER20 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Engelsk skjørbuksurtUNIVERSITETET I AGDER20 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Smalsøte Ex situ bevaringUNIVERSITETET I AGDER20 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Biomangfold i lite undersøkte økosystemer ØSTFOLDMUSEENE60 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Vipe tiltak hekkingUNIVERSITETET I AGDER31 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Vipe tiltak hekkingUNIVERSITETET I AGDER72 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Allmøte om sårbart vilt - hubroGJESDAL KOMMUNE40 000Statsforvalteren i Rogaland2020Delvis innvilget
Innsamling av frø fra rødlista arter i LandDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS25 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
kartlegging av markboende rødlista arter EtnaDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER ASStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
Kartlegging av Elvemusling i VaskehølenGJESDAL KOMMUNEStatsforvalteren i Rogaland2020Avslått
Skjøtsel av hvitmure og dragehode på TåsenBjørn Håkon Smevold20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Knottblom- Active protectionROMAN GRAMSZ9 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Poster per side91 - 120 of 938 items