Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kvitsmyle ex situ tiltakUNIVERSITETET I AGDER20 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av dragehode - Enger, Gaarder m.flDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS40 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Skjøtsel dragehode BergsengHarald Bolstad8 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Miljø-DNA for kartlegging av elvemusling i innsjøNTL NINAStatsforvalteren i Trøndelag2020Avslått
Handlingsplan for elvemusling i OldelvvassdragetSWECO NORGE ASStatsforvalteren i Trøndelag2020Avslått
DragehodeprosjektBESØKSSENTER VÅTMARK OSLOStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Tiltaksanalyse for elvemusling i VegårvassdragetSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA150 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Overvåke Akvatisk Planter ved hjelp av miljø-DNASTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Levert
Undersøkelser av tiltak for elvemusling på HitraSWECO NORGE ASStatsforvalteren i Trøndelag2020Avslått
Oppfølging - krepseundersøkelser i VO LeiraNitelvaLILLESTRØM KOMMUNE165 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Prosjekt Edelkreps i Aurskog-HølandAURSKOG-HØLAND KOMMUNE250 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Hubrotiltak i Agder - 2020AGDER ENERGI NETT AS700 000Statsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av smalmarihåndNORSK BOTANISK FORENING, ØSTLANDSAVDELINGEN10 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging og overvåking av lodnefiol, OsloNORSK BOTANISK FORENING, ØSTLANDSAVDELINGENStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Oervåkning av edelkrepsbestanden i FinnsrudelvaINNLANDET FYLKESKOMMUNE115 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Informasjon om krepsepest og bekjempelseINDRE ØSTFOLD KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Pusleblom ex situ bevaringUNIVERSITETET I AGDERStatsforvalteren i Agder2020Avslått
Mink- og sjøfuglprosjektetKARMØY KOMMUNE22 000Statsforvalteren i Rogaland2020Innvilget som omsøkt
Videre kartlegging av hubroterritorierKARMØY KOMMUNE80 000Statsforvalteren i Rogaland2020Delvis innvilget
Vern VipaKARMØY KOMMUNE40 000Statsforvalteren i Rogaland2020Innvilget som omsøkt
Tiltak i Eikehage, tilrettelegging for EremittSØNDRE VESTFOLD FENGSEL BERG AVDELING45 000Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Innvilget som omsøkt
Påvisning av klippeblåvinge ved metastrekkodingSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Tiltaksrettet overvåkning edelkreps VO ØyerenNES KOMMUNE150 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Genetisk tilstand av elvemuslingNTL NINA531 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Skjøtselstiltak på Rauøy, Fredrikstad i 2020FORSVARSBYGG110 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Overvåking og kartlegging av fugleholmen i MosvatnNATURVERNFORBUNDET I ROGALAND19 000Statsforvalteren i Rogaland2020Delvis innvilget
Rydding av einer for å bevare SvartkurleSvein Henrik Risan11 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av flaggermus Trøndelag 2020 - trua arHABITATDESIGN EVA TILSETH60 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Skjøtsel av svartkurle ÅlbusgjelanHYTTE OG FRITIDS SERVICE OPPDAL HENRIK AALBU70 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kartlegging av prikkrutevinge Melitaea cinxiaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA55 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Poster per side61 - 90 of 938 items