Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av hubro på Skardsøya i Aure kommuneMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS84 500Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Overvåking av eremittens hule 2020STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA60 000Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Innvilget som omsøkt
Den fantastiske skogenSTIFTELSE WWF VERDENS NATURFOND400 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Adventskalenderen fra furuskogen lever videreSABIMAStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
Storspove på VestlandetNNI RESOURCES AS80 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Status og skjøtsel for eseltistel på HerfølØSTFOLD BOTANISKE FORENING20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av brun sandjeger i VikenNORCONSULT ASStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Skjøtsel av sjeldne planteforekomster, N-JeløyØSTFOLD BOTANISKE FORENINGStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Status og skjøtsel for kantløk i Viken kommuneØSTFOLD BOTANISKE FORENING24 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Hjelmragg Ramalina obtusata i NorgeØKOLOG VATNE90 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Slåttemark som kulturarvSTIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARVStatsforvalteren i Nordland2020Avslått
Oppf. av status for tidl. utplant. av strandtornØSTFOLD BOTANISKE FORENING22 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Informasjonstiltak om tre trua arter i OsloSABIMAStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Tiltak for å begunstige aksveronika i EkebergparkeOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Tiltak for å begunstige dragehode i OsloOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN90 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Tiltaksplan for elvemusling i OldenvassdragetINDRE FOSEN KOMMUNE10 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kutting av ungfuru Ekebergskråninga dragehodeFLORAKONSULENTEN BJØRN H SMEVOLD30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Kartlegging av kalkmarks insekter i InnlandetNORCONSULT ASStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
En Bies DødARTIC LIGHT AS130 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Kartlegging av kalkmarks insekter i Vestfold og TeNORCONSULT AS Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Levert
Tiltak og status for elvemusling i BøelvaKJELL SANDAAS40 000Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Delvis innvilget
Tiltak og status elvemusling SvarthølKJELL SANDAAS50 000Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Delvis innvilget
Sammenhengende villmark - NordmarkaNATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS200 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
«Sammenhengende villmark» LillomarkaNATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUSStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Når fjellene ikke er høye nokNORGES NATURVERNFORBUND430 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Tiltak og status edelkreps KampåaKJELL SANDAAS52 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Kurs i kartlegging av truede arter i gammelskogNATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUSStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Tiltak for elvemusling i Teigmoelva/RenndalselvaANTON RIKSTAD20 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av sjelden plantelok., SV-AsmaløyØSTFOLD BOTANISKE FORENING20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Arbeidstittel: ElvesandjegerenSABIMAStatsforvalteren i Trøndelag2020Avslått
Poster per side31 - 60 of 938 items