Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Tilpasset drift strandtorn - JKJan Karlsen25 500Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Tilpasset drift - Strandtorn - Kviljo - OOOlav Olsen6 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Tilpasset drift strandtorn - VKVIGDIS O KLUNGLAND16 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av strandtorn - tilpasset drift - JRKKJØLLEBERG JAN REIDAR50 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Tilpasset drift strandtorn - Mary FriestadFRIESTAD MARY25 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Kvitsmyle ex situ tiltakUNIVERSITETET I AGDER20 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Tiltaksanalyse for elvemusling i VegårvassdragetSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA150 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Pusleblom ex situ bevaringUNIVERSITETET I AGDERFylkesmannen i Agder2020Avslått
Makrellterne sikring av hekkelokaliteterUNIVERSITETET I AGDER65 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Huldrenøkkel Ex situ bevaringUNIVERSITETET I AGDER20 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Bete Ex situ bevaringUNIVERSITETET I AGDER20 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Tusengylden Ex situ bevaringUNIVERSITETET I AGDER20 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Lyngdalsbjørnebær Ex situ bevaringUNIVERSITETET I AGDER15 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
SmalmarihandUNIVERSITETET I AGDER20 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Engelsk skjørbuksurtUNIVERSITETET I AGDER20 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Smalsøte Ex situ bevaringUNIVERSITETET I AGDER20 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Vipe tiltak hekkingUNIVERSITETET I AGDER31 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Vipe tiltak hekkingUNIVERSITETET I AGDER72 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
StaabybakkenT. MYDLANDFylkesmannen i Agder2020Ikke realitetsbehandlet
skjøtseltiltak for KlippeblåvingeOlav Ellefsen18 500Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Hekkeplattformer makrellterneNATURVERNFORBUNDET I MANDAL40 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Rydding av vegetasjonAnders Berntsen15 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Strandtorn - oppfølging av utplanta individerVEGEDATACONSULT Oddvar Pedersen38 500Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Strandtorn - overvåkingVEGEDATACONSULT Oddvar Pedersen170 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Søk etter rødknappsandbie og undersøke slåttemarkLA HUMLA SUSE60 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Innsamling og avl av klippeblåvingeMagnus JakobsenFylkesmannen i Agder2020Avslått
skjøtsel av solblomfeltGry Nina Ilje TveitFylkesmannen i Agder2020Ikke realitetsbehandlet
Slått i Lii og HuldreheimenTrygve GjerdenFylkesmannen i Agder2020Ikke realitetsbehandlet
Kartlegging av mulig bestand av EikehjortMagnus Jakobsen3 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
kartlegging av bestander av Garver (bille)Magnus Jakobsen10 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Poster per side1 - 30 of 288 items