Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Tiltak mot strømgjennomgang Hubro Sundsvoll VegaHELGELAND KRAFT NETT AS180 000Fylkesmannen i Nordland2020Delvis innvilget
Minkfeller i Øksnes kommuneTommy Jenssen10 518Fylkesmannen i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Tiltaksrettede undersøkelser - Hubro HelgelandEspen Rolv Dahl70 000Fylkesmannen i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Hubrotiltak i Rødøy, linje 120 StorselsøyNORDLANDSNETT AS520 000Fylkesmannen i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Redde sommerfuglAnne Lene RambølFylkesmannen i Innlandet2020Avslått
Tilpasset drift strandtorn - JKJan Karlsen25 500Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Tilpasset drift - Strandtorn - Kviljo - OOOlav Olsen6 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Tilpasset drift strandtorn - VKVIGDIS O KLUNGLAND16 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av strandtorn - tilpasset drift - JRKKJØLLEBERG JAN REIDAR50 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Tilpasset drift strandtorn - Mary FriestadFRIESTAD MARY25 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Tilskot til Trua artar - interaktivt spelBLÅST FILM AS480 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Biller i brannpåviret furuskogBIOFOKUS Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Biller i brannpåvirket furuskogBIOFOKUSFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Skjøtsel av svartkurleTYNSET KOMMUNE50 000Fylkesmannen i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Slåttemark MagoLØVENSKIOLD-VÆKERØ Carl Otto Løvenskiold45 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Skjøtsel dragehode HjelleELISABETH KVÆRNE30 000Fylkesmannen i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Fjerning fremmede arter Nakholmen dragehodelokFLORAKONSULENTEN BJØRN H SMEVOLDFylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke realitetsbehandlet
Kartlegging og overvåking, flytegro Breisjøen 2020ROMAN GRAMSZ45 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Kartlegging og overvåking flytegro 2020FLORAKONSULENTEN BJØRN H SMEVOLD25 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Bevaring, flytegro, Breisjøen 2020ROMAN GRAMSZ50 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Bevaring, flytegro, Breisjøen 2020FLORAKONSULENTEN BJØRN H SMEVOLD46 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Kartlegging og biotopforbedrende tiltak i NitelvaNITTEDAL KOMMUNE125 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Skjøtsel av dragehodelokalitet SpireoddenFLORAKONSULENTEN BJØRN H SMEVOLDFylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke realitetsbehandlet
Overvåking av 4 rødlistede dykkenderNNI RESOURCES ASFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Status og trusler for honningblom i NorgeØSTFOLD BOTANISKE FORENINGFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Informasjonstiltak ElvemuslingINGVILD HAGAFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Huldrenøkkel i Innlandet - reinventering/skjøtselMILJØFAGLIG UTREDNING AS50 000Fylkesmannen i Innlandet2020Delvis innvilget
Populasjonsøkologi hos lappspurvNNI RESOURCES AS85 000Fylkesmannen i Vestland2020Delvis innvilget
Ex situ bevaring av truede arter på JærenSTAVANGER KOMMUNE20 000Fylkesmannen i Rogaland2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av hvitmure og dragehode på TåsenNORSK BOTANISK FORENING, ØSTLANDSAVDELINGEN16 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Poster per side1 - 30 of 288 items