Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Hubrotiltak i Agder - 2020AGDER ENERGI NETT AS Fylkesmannen i Nordland2020Ikke behandlet
Reparasjon av gjerding rundt elvemuslinglokalitetAlmar Underlid1 400Fylkesmannen i Vestland2020Innvilget som omsøkt
Rydding av vegetasjonAnders Berntsen15 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Redde sommerfuglAnne Lene RambølFylkesmannen i Innlandet2020Avslått
Skogfinneplassen MikkelrudAnne-Lise Torvund83 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Tiltak for elvemusling i Teigmoelva/RenndalselvaANTON RIKSTAD20 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av Svartkurle BakkinArleif Fiskvik11 800Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
En Bies DødARTIC LIGHT AS130 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Skjøtsel og vedlikeholdATHAMME VIDAR LÅGØYFylkesmannen i Vestland2020Ikke realitetsbehandlet
Skjøtsel av trua lavartar i A- lokalitetAUDUN HEIER50 000Fylkesmannen i Innlandet2020Delvis innvilget
Prosjekt Edelkreps i Aurskog-HølandAURSKOG-HØLAND KOMMUNE250 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
DragehodeprosjektBESØKSSENTER VÅTMARK OSLOFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Skjøtsel dragehode 2020BESØKSSENTER VÅTMARK OSLO20 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Biller i brannpåviret furuskogBIOFOKUS Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Biller i brannpåvirket furuskogBIOFOKUSFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Huldrenøkkel (CR) i slåttemark i TelemarkBIOFOKUS Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Opplæring Magnor motorcrossbaneBIOFOKUS27 000Fylkesmannen i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Rødlistede insekter og brann som skjøtselBIOFOKUS Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Skjøtsel av strandeng med bleikfiolBIOFOKUS40 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Huldrenøkkel (CR) i TelemarkBIOFOKUS Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Kartlegging og forvaltning av Heroringvinge i NesBIOFOKUS50 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Skjøtsel av hvitmure og dragehode på TåsenBjørn Håkon Smevold20 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Tilskot til Trua artar - interaktivt spelBLÅST FILM AS480 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Skjøtsel av naturbeitemark Søhol Sør i Hole.BUSKERUD BOTANISKE FORENING80 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Skjøtsel av lokaliteter med dragehode i VikenBUSKERUD BOTANISKE FORENING80 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Restaurering av lokaliteter med myrflangre BUSKERUD BOTANISKE FORENING290 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Skjøtsel av truet art ask i alléerBÆRUM KOMMUNE KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Skjøtsel av dragehode - Enger, Gaarder m.flDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS40 000Fylkesmannen i Innlandet2020Delvis innvilget
Innsamling av frø fra rødlista arter i LandDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS25 000Fylkesmannen i Innlandet2020Delvis innvilget
kartlegging av markboende rødlista arter EtnaDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER ASFylkesmannen i Innlandet2020Avslått
Poster per side1 - 30 of 288 items