Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Fiskemåke prosjekt trua arter Troms og FinnmarkBIRDLIFE NORGEStatsforvalteren i Troms og Finnmark2022Avslått
Fiskemåke prosjekt trua arter AgderBIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Agder2022Ikke behandlet
Hekkeflåte for terner og små måker (T) VestlandBIRDLIFE NORGEStatsforvalteren i Vestland2022Avslått
Ex situ bevaring av truete plantearter i HedmarkUNIVERSITETET I OSLOStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Hekkeflåte for terner og små måker (T) AgderBIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Agder2022Ikke behandlet
Hekkeflåte for terner og små måker (T) VikenBIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Hekkeflåte for terner og små måker (T) TrøndelagBIRDLIFE NORGEStatsforvalteren i Trøndelag2022Avslått
Hettemåkekartlegging Oslo og VikenBIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Tiltak for soppen NarremuserongTrygve Megaard3 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Innvilget som omsøkt
Namsblank og elvemusling - formidlingSTIFTELSEN NASJONALT VILLAKSSENTER Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Undersøkelse av elvemuslingsbestanden i S-F VoSILJAN KOMMUNE60 000Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Delvis innvilget
Tilsyn forautomater, rødrevuttak og kartleggingNATURVERVFORBUNDET I RØROSREGIONEN104 787Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Skjøtselsråd for lok. med gåsefot (EN) i InnlandetMILJØFAGLIG UTREDNING ASStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Skjøtsel og overvåking av dragehode i VestopplandMILJØFAGLIG UTREDNING AS100 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Informasjon om elvemusling: EnningdalenMARKER KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Fjellrevformidling 2022STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER110 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Skøtseltiltak for askeglye, og test av translokeriSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA92 000Statsforvalteren i Vestland2022Innvilget som omsøkt
Tiltaksretta kartlegging av sandsvaleMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS76 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Delvis innvilget
Krykke 2022KARMØY KOMMUNE Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Tiltaksretta kartlegging av sandsvaleMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS56 200Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Vipe og storspove i kulturlandskapetMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE ASStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Status/tiltak elvemusling MuslandsånaKjell SandaasStatsforvalteren i Rogaland2022Avslått
Skjøtselsplaner for lokaliteter med knottblom (EN)MILJØFAGLIG UTREDNING ASStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Årlig overvåkningMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE ASStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Videreføring av hubrokartlegging MIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE ASStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Overlevelse med mer ærfugl trua arterBIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Status elvemusling BjergabekkenKjell SandaasStatsforvalteren i Rogaland2022Avslått
Kairest som fugleøy i KongsfjordKONGSFJORD GJESTEHUS ASStatsforvalteren i Troms og Finnmark2022Avslått
Tiltak for å ta vare på vipa i kulturlandskapetNOF GRENLAND LOKALLAGStatsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Avslått
Handlingsplan for ål i HaldenvassdragetMARKER KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Poster per side151 - 180 of 982 items