Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Habitatkvalitet for elvemusling i BrynjebekkenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA207 000Fylkesmannen i Rogaland2020Innvilget som omsøkt
Tiltak flytting elvemusling i ElaKJELL SANDAAS31 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging trua arter nær KyststienHORTEN KOMMUNE Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
åkerrikse 2020, tiltak på lokaliteterKISTEFOS SKOGTJENESTER AS40 000Fylkesmannen i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Bevaring av hvitrotMILJØFAGLIG UTREDNING AS Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Bevaring av hagtornsommerfugl, Aporia crataegi, i MILJØFAGLIG UTREDNING AS75 000Fylkesmannen i Vestland2020Delvis innvilget
Redd rødlisteartene på Trettøya ORKLAND KOMMUNE60 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Delvis innvilget
Bevaring av aursundløvetann, Taraxacum crocodesMILJØFAGLIG UTREDNING AS60 000Fylkesmannen i Innlandet2020Delvis innvilget
Bevaring av vegamaure, Galium normanii, i NorgeMILJØFAGLIG UTREDNING AS70 000Fylkesmannen i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Bevaring av truede arter i Rongadalen, NordreisaMILJØFAGLIG UTREDNING AS97 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Opplæring Magnor motorcrossbaneBIOFOKUS27 000Fylkesmannen i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Hekkeplattformer makrellterneNATURVERNFORBUNDET I MANDAL40 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Rydding av vegetasjonAnders Berntsen15 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Hvor kommer Svanemuslingen i Transjøen fraNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI108 500Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av truet art ask i alléerBÆRUM KOMMUNE KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Bevaring av svartkurla (Trua orkide)OPPIGARD AALBU2 618Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Strandtorn - oppfølging av utplanta individerVEGEDATACONSULT Oddvar Pedersen38 500Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av Sphaeroplea annulina algenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Strandtorn - overvåkingVEGEDATACONSULT Oddvar Pedersen170 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Vipeprosjektet i GjerpensdalenSKIEN KOMMUNE Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Status og tiltak elvemusling i HobølelvaKJELL SANDAAS67 500Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Reparasjon av gjerding rundt elvemuslinglokalitetAlmar Underlid1 400Fylkesmannen i Vestland2020Innvilget som omsøkt
Flytting og kontroll elvemusling i LeiraKJELL SANDAAS65 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel hartmansstarr Storholmen, ViksfjordLARVIK BOTANISKE FORENING1 000Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Innvilget som omsøkt
Tiltaksplan elvemusling i MaridalenKJELL SANDAAS36 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel kammarimjelle EinerenLARVIK BOTANISKE FORENING1 000Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Innvilget som omsøkt
Tiltak og status edelkreps i LillomarkaKJELL SANDAASFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Tiltak og status edelkreps i MaridalenKJELL SANDAAS81 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Transplantasjonsforsøk med to hinnelav-arterUNIVERSITETET I STAVANGER60 000Fylkesmannen i Rogaland2020Delvis innvilget
Kartlegging av strutlav Gomphillus calycioidesMILJØFAGLIG UTREDNING AS70 000Fylkesmannen i Vestland2020Delvis innvilget
Poster per side151 - 180 of 288 items