Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Allmøte om sårbart vilt - hubroGJESDAL KOMMUNE40 000Fylkesmannen i Rogaland2020Delvis innvilget
Nordisk symposium om kongeørnNORSK ORNITOLOGISK FORENING (NOF), AVDELING HEDMARKFylkesmannen i Innlandet2020Ikke realitetsbehandlet
Innsamling av frø fra rødlista arter i LandDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS25 000Fylkesmannen i Innlandet2020Delvis innvilget
kartlegging av markboende rødlista arter EtnaDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER ASFylkesmannen i Innlandet2020Avslått
Kartlegging av Elvemusling i VaskehølenGJESDAL KOMMUNEFylkesmannen i Rogaland2020Avslått
Skjøtsel av hvitmure og dragehode på TåsenBjørn Håkon Smevold20 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Knottblom- Active protectionROMAN GRAMSZ9 500Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Dragehode, Bleikøya 2020.ROMAN GRAMSZ21 500Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Mariero gård ,planterMARIERO ASFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Biologisk mangfold i LedengstjernSTIFTELSEN HALDENVASSDRAGETS KANALMUSEUMFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
skjøtsel svartkurleStein Morten Forbregd9 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Slått av eng som inneheld jordnøttJostein Egil MoldeFylkesmannen i Vestland2020Ikke realitetsbehandlet
Skjøtsel av svartkurle Høgvamran OppdalODD EINAR NORHEIM17 800Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Dragehode med behov for skjøtsel, Lillehammer m.f DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS22 000Fylkesmannen i Innlandet2020Delvis innvilget
Overvåkning av horndykker Gjøvik kommuneDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER ASFylkesmannen i Innlandet2020Avslått
Overvåkning rødlistede trekkfugler i DokkadeltaetDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER ASFylkesmannen i Innlandet2020Avslått
kartlegging av huldretorvmose i gammel sumpskogDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER ASFylkesmannen i Innlandet2020Avslått
skjøtsel av dragehode på slåttemark i RingsakerDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS25 000Fylkesmannen i Innlandet2020Delvis innvilget
Kartlegging av rødlistede epifytter DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER ASFylkesmannen i Innlandet2020Avslått
Artsmangfold ikystlynghei, NordalndNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMIFylkesmannen i Nordland2020Avslått
Kartlegging av huldrestry i InnlandetDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER ASFylkesmannen i Innlandet2020Avslått
Rødlistede epifytter på og rundt Femundsåsen DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER ASFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Dvergålegraskartlegging i ØstfoldOla Martin Wergeland Krog109 938Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
StaabybakkenT. MYDLANDFylkesmannen i Agder2020Ikke realitetsbehandlet
skjøtseltiltak for KlippeblåvingeOlav Ellefsen18 500Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av Svartkurle BakkinArleif Fiskvik11 800Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Rød skogfrue i ØstfoldØSTFOLD BOTANISKE FORENING5 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Skogfinneplassen MikkelrudAnne-Lise Torvund83 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Botaniske verdiar på NesheimNORSK LANDBRUKSRÅDGIVING ROGALAND40 000Fylkesmannen i Vestland2020Delvis innvilget
Huldrenøkkel (CR) i slåttemark i TelemarkBIOFOKUS Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Poster per side121 - 150 of 288 items