Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av dundå DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER ASStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Tiltaksanalyse for elvemusling i LommaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Restaurering av areal for ÅkerrikseHEEN LANDBRUK30 000Statsforvalteren i Vestland2022Innvilget som omsøkt
Informasjonskampanje om solblomNORSK BOTANISK FORENING Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Makrellterne kartlegging og tiltakUNIVERSITETET I AGDER20 000Statsforvalteren i Agder2022Delvis innvilget
Oppfølging av rød skogfrue i Viken og TelemarkNORSK BOTANISK FORENING110 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Hubrotiltak 22 kV linje, HestmannøyARVA AS292 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Tilrettelegging for krykkjehekking i NusfjordBIRDLIFE NORGE38 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Artskartlegging i Dividalen NATUR OG SAMFUNN ASStatsforvalteren i Troms og Finnmark2022Avslått
Status elvemusling Nordre VarhaugselvKjell SandaasStatsforvalteren i Rogaland2022Avslått
Tiltaksanalyse for elvemusling i S. VarhaugselvSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA337 000Statsforvalteren i Rogaland2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging/skjøtselsplan klostertustmoseTRØNDELAG FYLKESKOMMUNE49 763Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Istidskreps og nipigget stingsild i reliktsjøerMARKER KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Kartlegging av evjeslirekne DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER ASStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Vipe tiltak hekking KristiansandUNIVERSITETET I AGDER35 000Statsforvalteren i Agder2022Innvilget som omsøkt
Vipe tiltak hekking VenneslaUNIVERSITETET I AGDER30 000Statsforvalteren i Agder2022Innvilget som omsøkt
kartlegging av åsstarr DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER ASStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Dragehode og åpent grunnlendt kalkmarkLive Sol Lyngstad20 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Skjøtselsråd for lok med bulmeurt (EN) i InnlandetMILJØFAGLIG UTREDNING ASStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Fugler i jordbrukslandskapetUTMARKSFORVALTNINGEN AS Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Avl av damfroskKRISTIANSAND DYREPARK AS200 000Statsforvalteren i Agder2022Delvis innvilget
Hekkeplattform for makrellterne og hettemåkeNATURVERNFORBUNDET I MANDAL Statsforvalteren i Agder2022Ikke behandlet
Hubro i Indre ØstfoldUTMARKSFORVALTNINGEN AS Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Skjøtsel av solblomlokaliteter i VestopplandMILJØFAGLIG UTREDNING AS65 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Oppfølging forvaltningsplan, kartlegging edelkrepsLILLESTRØM KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Edelkreps i HaldenvassdragetUTMARKSFORVALTNINGEN AS78 695Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Skjøtselsråd for lok. med dundå i InnlandetMILJØFAGLIG UTREDNING ASStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Skjøtsel av dragehode, BergBRANDVOLL FJELLGARD ARNE SMØTTEBRÅTEN15 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Produksjon av dokumentar om tap av naturmangfoldARTIC LIGHT AS300 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Ringmerking av gråmåke trua arterBIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Poster per side121 - 150 of 982 items