Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Diett hos hubro ved vindkraftanleggBIRDLIFE NORGE20 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Bekjempelse av kjempespringfrø - GjølsjøenMARKER KOMMUNEStatsforvalteren i Oslo og Viken2023Avslått
Spredning av elvemusling mellom vassdrag STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Trøndelag2023Levert
Informasjonstiltak om trua arterSABIMA180 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Kartlegging av sjeldne bier i Vestland fylkeCOWI ASStatsforvalteren i Vestland2023Avslått
TLC-analyser av praktlav i Innlandet 2023DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER ASStatsforvalteren i Innlandet2023Avslått
ElvemuslingkursSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Trøndelag2023Levert
Overvåkning og kartlegging av strandmurerbieCOWI AS Statsforvalteren i Rogaland2023Levert
Predasjonsforebyggende tiltak for hettemåkerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Levert
Tiltak for truede arter på gamle tømmerbyggDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER ASStatsforvalteren i Innlandet2023Avslått
Namsblank og elvemusling - formidling 2023STIFTELSEN NASJONALT VILLAKSSENTER Statsforvalteren i Trøndelag2023Levert
Tiltaksanalyse for elvemusling i LomsdalselvaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA137 500Statsforvalteren i Innlandet2023Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til søk etter elvemusling ved hSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA65 000Statsforvalteren i Vestland2023Innvilget som omsøkt
Videreføre hubrokartlegging i AureMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE ASStatsforvalteren i Møre og Romsdal2023Avslått
Tiltaksretta kartlegging av sandsvaler MIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE ASStatsforvalteren i Trøndelag2023Avslått
Kartlegging av tidligere styva alm i Rindal kommunMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE ASStatsforvalteren i Trøndelag2023Avslått
Habitatforbedrende tiltak for sandsvale i OrklandMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS42 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Kartlegging av tidligere styva alm i Surnadal MIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE ASStatsforvalteren i Møre og Romsdal2023Avslått
Elvesandjeger -habitattiltak MIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS Statsforvalteren i Trøndelag2023Levert
Genetiske undersøkelser av elvemusling i MjermaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA81 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Innvilget som omsøkt
Tiltak for truede arter på gamle tømmerbyggDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS65 000Statsforvalteren i Rogaland2023Delvis innvilget
Hettemåker 2023– predatortiltak og oppfølgende kaNATURVERNFORBUNDET I ROGALAND44 000Statsforvalteren i Rogaland2023Innvilget som omsøkt
Dragehodeglansbille 2023UNIVERSITETET I OSLO Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Levert
Kartlegging av elvemusling i NævraMALVIK KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2023Levert
Kartlegging etter elvemusling i Farsund kommuneFARSUND KOMMUNEStatsforvalteren i Agder2023Avslått
Hekkeflåte/platting for terner og små måker AgderBIRDLIFE NORGEStatsforvalteren i Agder2023Avslått
Kartlegging av 3 trua arter i ØstfinnmarkBIRDLIFE NORGEStatsforvalteren i Troms og Finnmark2023Avslått
Kartlegging av prikkrutevinge Melitaea cinxia 2023STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA65 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Innvilget som omsøkt
Bevaringstiltak for kritisk trua arter i VestlandUNIVERSITETET I BERGENStatsforvalteren i Vestland2023Avslått
Kartlegging av viktige sjøfuglområder i Vest-AgderBIRDLIFE NORGEStatsforvalteren i Agder2023Avslått
Poster per side121 - 150 of 1247 items