Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bevaring av skyggekjuke i AgderDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER ASStatsforvalteren i Agder2022Avslått
Kamera- og droneovervåkning av hettemåkeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Skjøtsel og skjermingstiltak av praktlavDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER ASStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Tiltak for truede arter på bygg i kulturlandskapDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER ASStatsforvalteren i Trøndelag2022Avslått
Skjøtselstiltak for askeskuddsyk askeskogNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMIStatsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Avslått
Tiltak for truede arter på bygg i kulturlandskapDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER ASStatsforvalteren i Rogaland2022Avslått
Kamera- og droneovervåkning av hettemåkeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA30 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Kamera- og droneovervåkning av hettemåkeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Nordland2022Avslått
Kamera- og droneovervåkning av hettemåkeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Troms og Finnmark2022Avslått
Hubrotiltak på luftlinjer Agder 2022AGDER ENERGI NETT AS500 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Dragehode, Bleikøya 2022. ROMAN GRAMSZ22 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Avlsprosjekt apolloJAKOBSEN BIOFORSK, MILJØ- OG ARTSFORVALTNINGStatsforvalteren i Agder2022Avslått
Irsk myrklegg i TR – tilrettelegging for skjøtselMILJØFAGLIG UTREDNING AS71 500Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
almene på fevik badSKAGERAK TREPLEIE Sivert W. SvaneStatsforvalteren i Agder2022Avslått
Avlsprosjekt klippeblåvingeJAKOBSEN BIOFORSK, MILJØ- OG ARTSFORVALTNING400 000Statsforvalteren i Agder2022Delvis innvilget
reirkasse tårnseiler, taksvale, nordflaggermusMadlaina Bettina Bichsel2 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Forundersøkelser rotenonbehandling Sika-vassdragetORKLAND KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Elvemusling i Lerangsbekken - 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 000Statsforvalteren i Rogaland2022Innvilget som omsøkt
Redoksmålinger i Oslo & Viken 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Tiltaksanalyse for elvemusling i BjonelvaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA165 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Ex situ bevaring av truete, norske plantearterUNIVERSITETET I BERGEN30 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Kunnskaps- og kartleggingsprosjekt sandsvaler GJESDAL KOMMUNE26 000Statsforvalteren i Rogaland2022Innvilget som omsøkt
Folkeopplysning edelkreps UTMARKSFORVALTNINGEN AS100 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Elvemusling i AudnaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA83 000Statsforvalteren i Agder2022Delvis innvilget
Sikringstiltak makrellterne Lindesnes kommuneNATURVERNFORBUNDET I MANDALStatsforvalteren i Agder2022Avslått
Metodeuttesting av miljø-DNA og feltobservering avSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Tilrettelegging for skjøtsel av irsk myrklegg 2022MILJØFAGLIG UTREDNING AS110 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Delvis innvilget
Tiltak for truede lavarter i boreal regnskogNORSK BOTANISK FORENINGMiljødirektoratet2022Avslått
Tiltak for truede lavarter i boreal regnskogNORSK BOTANISK FORENING80 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Kartlegging og overvåking av skjeggklokkeETNEDAL KOMMUNEStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Poster per side91 - 120 of 982 items