Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Overvåking og kartlegging av fugleholmen i MosvatnNATURVERNFORBUNDET I ROGALAND19 000Fylkesmannen i Rogaland2020Delvis innvilget
Rydding av einer for å bevare SvartkurleSvein Henrik Risan11 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av flaggermus Trøndelag 2020 - trua arHABITATDESIGN EVA TILSETH60 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Delvis innvilget
Skjøtsel av svartkurle ÅlbusgjelanHYTTE OG FRITIDS SERVICE OPPDAL HENRIK AALBU70 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kartlegging av prikkrutevinge Melitaea cinxiaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA55 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Oppdagelse av edelkreps (A. astacus) i BergenNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE ASFylkesmannen i Vestland2020Avslått
Kartlegging av hekkende viper i RogalandECOFACT SØRVEST AS90 080Fylkesmannen i Rogaland2020Delvis innvilget
Aksmose Cryphaea heteromalla i SandnesECOFACT SØRVEST AS102 000Fylkesmannen i Rogaland2020Delvis innvilget
Oppdatering av sensitive artsdataECOFACT SØRVEST AS153 360Fylkesmannen i Rogaland2020Innvilget som omsøkt
Tiltaksplan for elvemusling OldelvaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Fylkesmannen i Trøndelag2020Ikke behandlet
Tiltaksovervåking elvemusling i HammerbekkenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA89 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Makrellterne sikring av hekkelokaliteterUNIVERSITETET I AGDER65 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Flyttbar info- og miljømonter om åkerrikseRANDSFJORDMUSEET ASFylkesmannen i Innlandet2020Avslått
Registrering g overvåking av rovfuglreir.NOF HADELAND LOKALLAGFylkesmannen i Innlandet2020Ikke realitetsbehandlet
Oppsyn/pass av bredørebiotop i 5 årSTORELV NATURFORENING Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Skjøtsel av svartkurle VammervollEGIL DALSLÅEN30 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Delvis innvilget
Huldrenøkkel Ex situ bevaringUNIVERSITETET I AGDER20 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Overvåking av brunburkne i Vestland fylke 2020MILJØFAGLIG UTREDNING AS60 000Fylkesmannen i Vestland2020Delvis innvilget
Bete Ex situ bevaringUNIVERSITETET I AGDER20 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av istidskreps og store muslingerMARKER KOMMUNE72 200Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Handlingsplan for ål i Skiensvassdraget NORCONSULT AS210 000Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Delvis innvilget
Tusengylden Ex situ bevaringUNIVERSITETET I AGDER20 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Biologisk mangfold i HølvannetSTIFTELSEN HALDENVASSDRAGETS KANALMUSEUM40 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Lyngdalsbjørnebær Ex situ bevaringUNIVERSITETET I AGDER15 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
SmalmarihandUNIVERSITETET I AGDER20 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Engelsk skjørbuksurtUNIVERSITETET I AGDER20 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Smalsøte Ex situ bevaringUNIVERSITETET I AGDER20 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Biomangfold i lite undersøkte økosystemer ØSTFOLDMUSEENE60 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Vipe tiltak hekkingUNIVERSITETET I AGDER31 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Vipe tiltak hekkingUNIVERSITETET I AGDER72 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Poster per side91 - 120 of 288 items