Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Oppfølging av kartlegging av damfrosk basert på biUNIVERSITETET I AGDER35 000Statsforvalteren i Agder2022Delvis innvilget
Migrasjon og hibernering hos damfroskUNIVERSITETET I AGDER25 000Statsforvalteren i Agder2022Delvis innvilget
dvergmarinøkkel, skjøtselsplanKISTEFOS SKOGTJENESTER ASStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
dragehode, skjøtsel Jørgen Moesv. 75 i 2022KISTEFOS SKOGTJENESTER AS Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
dragehode, skjøtsel Mo gård 2022KISTEFOS SKOGTJENESTER AS Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Rødlista CWR-arter i Færder nasjonalparkVEGEDATACONSULT Oddvar PedersenStatsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Avslått
Skjøtsel av strandtorn - tilpasset driftOlav Olsen4 500Statsforvalteren i Agder2022Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av strandtorn - tilpasset driftVIGDIS O KLUNGLAND13 800Statsforvalteren i Agder2022Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av strandtorn - tilpasset driftFRIESTAD MARY22 800Statsforvalteren i Agder2022Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av strandtorn - tilpasset driftKJØLLEBERG JAN REIDAR45 500Statsforvalteren i Agder2022Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til kartlegging av elvemuslingSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Oppfølging forvaltningsplan edelkreps - vannkjemiLILLESTRØM KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Når naturarealene ikke er store nokNORGES NATURVERNFORBUND300 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Skjøtsel av svartkurle VammervollEGIL DALSLÅEN17 050Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Effektovervåking av skogrestaurering i JunkerdalenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA122 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Oppvandringshjelp av åle yngelSTORELVA ELVEEIERLAG15 000Statsforvalteren i Agder2022Delvis innvilget
Alm Buskerud LandbruksskoleSkagerak Trepleie Herman TærudStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Bevare kystlynghei langs StadhavetLouis Magne SolheimStatsforvalteren i Vestland2022Avslått
Skjøtsel hartmansstarr Storholmen, ViksfjordLARVIK BOTANISKE FORENING1 000Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Innvilget som omsøkt
Skjøtsel kammarimjelle EinerenLARVIK BOTANISKE FORENING800Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Innvilget som omsøkt
Ex situ bevaring av truede norske plantearterKristian Nyvoll26 400Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Kamera- og droneovervåkning av hettemåkeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Kamera- og droneovervåkning av hettemåkeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Arbeid med rødknappsandbie i Agder i 2022LA HUMLA SUSEStatsforvalteren i Agder2022Avslått
Kamera- og droneovervåkning av hettemåkeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Kamera- og droneovervåkning av hettemåkeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Avslått
Kamera- og droneovervåkning av hettemåkeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Agder2022Ikke behandlet
Kamera- og droneovervåkning av hettemåkeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Rogaland2022Avslått
Kamera- og droneovervåkning av hettemåkeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Vestland2022Avslått
Tiltak for truede arter på bygg i kulturlandskapDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER ASStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Poster per side61 - 90 of 982 items