Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Kurs i kartlegging av truede arter i gammelskogNATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUSFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Tiltak for elvemusling i Teigmoelva/RenndalselvaANTON RIKSTAD20 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av sjelden plantelok., SV-AsmaløyØSTFOLD BOTANISKE FORENING20 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Arbeidstittel: ElvesandjegerenSABIMAFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Kvitsmyle ex situ tiltakUNIVERSITETET I AGDER20 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av dragehode - Enger, Gaarder m.flDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS40 000Fylkesmannen i Innlandet2020Delvis innvilget
Skjøtsel dragehode BergsengHarald Bolstad8 000Fylkesmannen i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Miljø-DNA for kartlegging av elvemusling i innsjøNTL NINAFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Handlingsplan for elvemusling i OldelvvassdragetSWECO NORGE ASFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
DragehodeprosjektBESØKSSENTER VÅTMARK OSLOFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Tiltaksanalyse for elvemusling i VegårvassdragetSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA150 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Overvåke Akvatisk Planter ved hjelp av miljø-DNASTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Undersøkelser av tiltak for elvemusling på HitraSWECO NORGE ASFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Oppfølging - krepseundersøkelser i VO LeiraNitelvaLILLESTRØM KOMMUNE165 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Prosjekt Edelkreps i Aurskog-HølandAURSKOG-HØLAND KOMMUNE250 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Hubrotiltak i Agder - 2020AGDER ENERGI NETT AS Fylkesmannen i Nordland2020Ikke behandlet
Skjøtsel av smalmarihåndNORSK BOTANISK FORENING, ØSTLANDSAVDELINGEN10 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging og overvåking av lodnefiol, OsloNORSK BOTANISK FORENING, ØSTLANDSAVDELINGENFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Oervåkning av edelkrepsbestanden i FinnsrudelvaINNLANDET FYLKESKOMMUNE115 000Fylkesmannen i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Informasjon om krepsepest og bekjempelseINDRE ØSTFOLD KOMMUNE50 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Pusleblom ex situ bevaringUNIVERSITETET I AGDERFylkesmannen i Agder2020Avslått
Mink- og sjøfuglprosjektetKARMØY KOMMUNE22 000Fylkesmannen i Rogaland2020Innvilget som omsøkt
Videre kartlegging av hubroterritorierKARMØY KOMMUNE80 000Fylkesmannen i Rogaland2020Delvis innvilget
Vern VipaKARMØY KOMMUNE40 000Fylkesmannen i Rogaland2020Innvilget som omsøkt
Tiltak i Eikehage, tilrettelegging for EremittSØNDRE VESTFOLD FENGSEL BERG AVDELING Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Påvisning av klippeblåvinge ved metastrekkodingSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Tiltaksrettet overvåkning edelkreps VO ØyerenNES KOMMUNE150 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Genetisk tilstand av elvemuslingNTL NINA531 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kultivering av elvemusling for gjenutsettingUNIVERSITETET I BERGENFylkesmannen i Vestland2020Ikke realitetsbehandlet
Skjøtselstiltak på Rauøy, Fredrikstad i 2020FORSVARSBYGG110 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Poster per side61 - 90 of 288 items