Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Minkfritt Sør-Talgje i Ryfylke.ROGALAND FISKERI OG VILTTJENESTER AS15 000Statsforvalteren i Rogaland2023Delvis innvilget
Entomologiske undersøkelser, veikanter FredrikstadLA HUMLA SUSE Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Levert
Skjøtsel av strandtorn - tilpasset driftKJØLLEBERG JAN REIDAR45 500Statsforvalteren i Agder2023Delvis innvilget
Skjøtsel av strandtorn - tilpasset driftFRIESTAD MARY22 800Statsforvalteren i Agder2023Delvis innvilget
Status for dvergålegras i ØstfoldØSTFOLD BOTANISKE FORENING68 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Innvilget som omsøkt
Hekkeflåte/platting for terner og små måker (SFTR)BIRDLIFE NORGE50 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av strandtorn - tilpasset driftVIGDIS O KLUNGLAND13 800Statsforvalteren i Agder2023Delvis innvilget
Skjøtsel av Almpilen ved UtistumarkastuaARILD MOGSTAD10 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Innvilget som omsøkt
Skjøtsel dragehodeforekomster på LågøyaOSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD25 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Delvis innvilget
Skjøtsel av strandtorn - tilpasset driftOlav Olsen4 500Statsforvalteren i Agder2023Delvis innvilget
Skjøtsel av dragehode Solberg nedreKarl Erik Kristmoen20 000Statsforvalteren i Innlandet2023Innvilget som omsøkt
Tiltak for fiskemåke og makrellterne på PrestvanneSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Troms og Finnmark2023Avslått
Tiltak for makrellterne i Finnsnes sentrumSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA150 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Fjellrevformidling inn i naturutstillingaSTIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER100 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
skjøtsel svartkurleStein Morten Forbregd8 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Innvilget som omsøkt
Tiltak urbane krykkjer i Tromsø STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Tiltak trua arter INGVILD HAGA12 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Tiltak for å ta vare på vipe i KristiansandNORSK ZOOLOGISK FORENING - SØRLANDSAVDELINGEN25 000Statsforvalteren i Agder2023Delvis innvilget
Trua arter i edelløvskog i VestlandØKOLOG VATNE110 000Statsforvalteren i Vestland2023Delvis innvilget
Tiltak trua arter JURGEN WEGTER NATURFORMIDLING10 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Trua arter i gammal løvskog i Møre og RomsdalØKOLOG VATNE93 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Innvilget som omsøkt
Status og tiltak elvemusling i EinsetelvaKjell Sandaas115 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Innvilget som omsøkt
Seminar om miljøkriminalitetSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Levert
Tiltak trua arter JURGEN WEGTER NATURFORMIDLING Statsforvalteren i Trøndelag2023Levert
Status og tiltak elvemusling SagelvaKjell Sandaas115 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Innvilget som omsøkt
Hvor robuste er populasjonene av svanemuslingen i NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMIStatsforvalteren i Oslo og Viken2023Avslått
Kartlegging av Dvergmåke i Rørosregionen.NORSK ORNITOLOGISK FORENING, AVDELING RØROS LOKALLAGStatsforvalteren i Trøndelag2023Avslått
Søknad om støtte til sandsvalehotell (Lofoten)BIRDLIFE NORGE20 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Kunstige hekkeplasser for sandsvaleNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND Statsforvalteren i Rogaland2023Levert
Trua arter i Trøndelags lavlandsskogerØKOLOG VATNEStatsforvalteren i Trøndelag2023Avslått
Poster per side31 - 60 of 1247 items