Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Skjøtsel av svartkurlelokalitetØYVIND DRIVSTUEN12 406Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Overvåking av 4 rødlistede dykkenderNNI RESOURCES ASFylkesmannen i Vestland2020Avslått
Kartlegging av hubro på Skardsøya i Aure kommuneMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS84 500Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Overvåking av eremittens hule 2020STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA60 000Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Innvilget som omsøkt
Den fantastiske skogenSTIFTELSE WWF VERDENS NATURFOND400 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Adventskalenderen fra furuskogen lever videreSABIMAFylkesmannen i Troms og Finnmark2020Avslått
Storspove på VestlandetNNI RESOURCES AS80 000Fylkesmannen i Vestland2020Delvis innvilget
Kartlegging av utbredelse av oter & ilder i Sør ØsNORCONSULT ASFylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke realitetsbehandlet
Status og skjøtsel for eseltistel på HerfølØSTFOLD BOTANISKE FORENING20 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av brun sandjeger i VikenNORCONSULT ASFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Skjøtsel av sjeldne planteforekomster, N-JeløyØSTFOLD BOTANISKE FORENINGFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Status og skjøtsel for kantløk i Viken kommuneØSTFOLD BOTANISKE FORENING24 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Hjelmragg Ramalina obtusata i NorgeØKOLOG VATNE90 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Slåttemark som kulturarvSTIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARVFylkesmannen i Nordland2020Avslått
Oppf. av status for tidl. utplant. av strandtornØSTFOLD BOTANISKE FORENING22 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Informasjonstiltak om tre trua arter i OsloSABIMAFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Tiltak for å begunstige aksveronika i EkebergparkeOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN30 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Tiltak for å begunstige dragehode i OsloOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN90 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Tiltaksplan for elvemusling i OldenvassdragetINDRE FOSEN KOMMUNE10 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kutting av ungfuru Ekebergskråninga dragehodeFLORAKONSULENTEN BJØRN H SMEVOLD30 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Kartlegging av kalkmarks insekter i InnlandetNORCONSULT ASFylkesmannen i Innlandet2020Avslått
En Bies DødARTIC LIGHT AS130 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Kartlegging av kalkmarks insekter i Vestfold og TeNORCONSULT AS Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Tiltak og status for elvemusling i BøelvaKJELL SANDAAS40 000Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Delvis innvilget
Tiltak og status elvemusling SvarthølKJELL SANDAAS50 000Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Delvis innvilget
Sammenhengende villmark - NordmarkaNATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS200 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
«Sammenhengende villmark» LillomarkaNATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUSFylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Når fjellene ikke er høye nokNORGES NATURVERNFORBUND430 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Status og skjøtselsbehov for dvergmarinøkkelØSTFOLD BOTANISKE FORENINGFylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke realitetsbehandlet
Tiltak og status edelkreps KampåaKJELL SANDAAS52 500Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Poster per side31 - 60 of 288 items