Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging og skjøtsel/forvaltning av spover i TeASPLAN VIAK AS60 000Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Innvilget som omsøkt
overvåking kartlegging Margaritifera margaritiferaIngvild Haga Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Tiltak trua arter INGVILD HAGA7 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Tilskot til trua arter - fortellingarBLÅST SPEL ASMiljødirektoratet2022Avslått
Tilskot til trua arter - interaktivt spelBLÅST SPEL AS400 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Forvaltning av Edelkreps i Aurskog-HølandAURSKOG-HØLAND KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Status for dvergålegras i ØstfoldØSTFOLD BOTANISKE FORENING Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Miljø-DNA og utbredelse til elvemusling i TelemarkUNIVERSITETET I SØRØST-NORGE100 000Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Innvilget som omsøkt
Videreføring av prosjekt "Urbane krykkjer" NÆRØYSUND KOMMUNE165 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Skjøtsel av naturbeitemark Søhol Sør i HoleBUSKERUD BOTANISKE FORENINGStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Strandtorn - oppfølging av utplanta individerVEGEDATACONSULT Oddvar PedersenStatsforvalteren i Agder2022Avslått
Skjøtsel SvartkurleELI MARIT MUNKVOLDStatsforvalteren i Trøndelag2022Avlyst
Oppdagelse av truet kreps (A. astacus) i Bergen koNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE ASStatsforvalteren i Vestland2022Avslått
Skjøtsel av lokaliteter med dragehode i VikenBUSKERUD BOTANISKE FORENING Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Oppf. av status for tidl. utplant. av strandtornØSTFOLD BOTANISKE FORENING20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Trua arter i lavlandsskoger i Ve-Te og Viken ØKOLOG VATNEStatsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Avslått
Restaurering av lokaliteter med myrflangreBUSKERUD BOTANISKE FORENING Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Status og skjøtsel av dragehode på BileØSTFOLD BOTANISKE FORENING Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Trua arter i edelløvskog i VestlandØKOLOG VATNE80 000Statsforvalteren i Vestland2022Delvis innvilget
Ecology of Critically Endangered European eel NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE ASStatsforvalteren i Vestland2022Avslått
Trua arter i Trøndelags lavlandsskogerØKOLOG VATNE65 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Oppsyn/pass av bredørebiotop 2022STORELV NATURFORENING13 000Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Innvilget som omsøkt
Tiltak for å begunstige dragehode på BleikøyaBleikøya vel30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av dragehode og hvitmure på TåsenBjørn Håkon Smevold20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Restaurering av våtmarksomr- utredning av tiltakNITTEDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Skjeggklokke i LangsuaRANDSFJORDMUSEET ASStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Skjøtsel av rød skogfrue-lokalitetØSTFOLD BOTANISKE FORENING5 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Etablering av dam for spissnutefroskInge Myhren90 000Statsforvalteren i Agder2022Delvis innvilget
Flaggermus i Trøndelag 2022 - Trua ArterHABITATDESIGN EVA TILSETH43 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Kartlegging av sothøna i NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Poster per side31 - 60 of 982 items