Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Skjøtsel av mjuktjafslokalitetETNEDAL KOMMUNEFylkesmannen i Innlandet2020Avslått
Ex situ bevaring av truete arter i Møre & RomsdalUNIVERSITETET I OSLO100 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Glenna NPer Roger Glenna Tvedt Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Butthårstjerne i Stavanger 2020ECOFACT SØRVEST AS108 000Fylkesmannen i Rogaland2020Delvis innvilget
Overvåking elvemuslingJurrien Johannes B Wegter8 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Delvis innvilget
DverggåsSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM25 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
skjøtsel av solblomfeltGry Nina Ilje TveitFylkesmannen i Agder2020Ikke realitetsbehandlet
Slått i Lii og HuldreheimenTrygve GjerdenFylkesmannen i Agder2020Ikke realitetsbehandlet
Flomdam på Horne i StangeNORSK ORNITOLOGISK FORENING HEDMARK VÅTMARKSGRUPPA37 500Fylkesmannen i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Kontroll med krepsefisket og fiskeoppsynSTEINSFJORDEN FISKEFORENING70 900Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av slåttemark på ÅnerudmyraTurid Wenche ÅsumFylkesmannen i Innlandet2020Ikke realitetsbehandlet
skjødsel av dragehodeGRØNDAHL ARNE10 000Fylkesmannen i Innlandet2020Delvis innvilget
Rehabilitering av syk og skadet rovfugl Geir SjøliFylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke realitetsbehandlet
Kartlegging av elvemusling i HomlaMALVIK KOMMUNE93 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av mulig bestand av EikehjortMagnus Jakobsen3 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
kartlegging av bestander av Garver (bille)Magnus Jakobsen10 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Skilt for dragehode med informasjon i nærparkJØRGENS NABOLAGSTJENESTER JØRGEN BRUN10 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel dragehode 2020BESØKSSENTER VÅTMARK OSLO20 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Poster per side271 - 288 of 288 items