Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Skjøtsel hartmansstarr LinnekastetBjørn Håkon Smevold Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Bestander og habitatvalg hos alpine dykkenderNNI RESOURCES AS Statsforvalteren i Vestland2021Ikke behandlet
Tiltaksrettet overvåkning av edelkreps i vannområdNES KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Åpning av terreng rundt hartmanstarr BomansvikBjørn Håkon Smevold Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Hekkebestand og habitatvalg hos dvergdykkerNNI RESOURCES AS Statsforvalteren i Vestland2021Ikke behandlet
Fjerning fremmede arter Nakholmen dragehodelokBjørn Håkon Smevold Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Utskifting av kulvert i elvemuslingvassdragORKLAND KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Hubrotiltak 22 kV linje Hestmannøy, i RødøyARVA AS Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Nattfangst og registering Raet NasjonalparkJAKOBSEN BIOFORSK, MILJØ- OG ARTSFORVALTNING Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Vipeprosjektet i tidligere Aust-Agder NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. AUST-AGDER Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Lerkefalk; etablering i AgderMorten Erichsen Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Populasjonsøkologi hos lappspurvNNI RESOURCES AS Statsforvalteren i Vestland2021Ikke behandlet
Hvor robuste er populasjonene av svanemuslingenNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Skjøtsel av slåttemark på Heggenes 8/6Anne Vefald Skaret Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Bestand, område- og habitatbruk hos storspoveNNI RESOURCES AS Statsforvalteren i Vestland2021Ikke behandlet
Skjøtsel i HensgardoSKUTSHØDN DA Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Søknad om informasjonskampanje om myrflangreNORSK BOTANISK FORENING Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Bevaring av skogsøtgras i InnlandetMILJØFAGLIG UTREDNING AS Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Skjøtsel av dragehode og hvitmure Tåsen Bjørn Håkon Smevold Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Prosjekt urbane krykkjer i Rørvik NÆRØYSUND KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Kutting av ungfuru EkebergskråningaFLORAKONSULENTEN BJØRN H SMEVOLD Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Tilskot til trua artar - interaktivt spelBLÅST FILM AS Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Ikke behandlet
Utsetting av juvenile elvemuslinger i LakselvaMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Status og skjøtsel av dragehode på BileØSTFOLD BOTANISKE FORENING Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Habitat bedring for Elvemusling og laksefisker SØBERG GRUNNEIERLAG SAMEIE Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Tiltak makrellterne KristiansandUNIVERSITETET I AGDER Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Oppf. av status for tidl. utplant. av strandtornØSTFOLD BOTANISKE FORENING Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Flere trua arter må bli kjendiser!SABIMA Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Slått av artsrik eng, restaureringsslått.Anna Løkslid Langåsdalen Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Kartlegging av alpine dykkender i TelemarkASPLAN VIAK AS Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 614 items