Tilskudd fra Svalbards miljøvernfond

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Steinsatt sti "sherpasti" 2018-2019Visit Svalbard AS Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Ikke behandlet
Stikk eller dø: Klimaendringer og genetisk utveksling mellom reinsdyrbestanderNORSK POLARINSTITUTT350 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2022Delvis innvilget
Storjo på SpitsbergenNorsk institutt for naturforskning200 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2018Delvis innvilget
Strandrydding - Austfjorden / WidjefjordenRagnhild Røsseland20 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2015Delvis innvilget
Strandrydding i Bellsund 2017-2019Svalbard Fangst60 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Delvis innvilget
strandrydding og miljøsertifiseringKulturminnecompagniet AsSvalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2019Avslått
Strandrydding XXXLLongyearbyen Lokalstyre - Longyearbyen havn120 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2015Innvilget som omsøkt
Strandryddingstokt 10. trinn Longyearbyen skole10. trinnnSvalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2016Avslått
Strømsparende tiltak North Pole Expedition Museum AsSvalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2019Avslått
Strømsparende tiltak i hundegårdenLongyearbyen Hundeklubb100 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2018Innvilget som omsøkt
Study of human sewage pollution in SvalbardInstitute of Oceanology, Polish Academy of Sciences (IOPAN)Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Avslått
Subglacial hydrological stationUniversitetet i Oslo Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2019Avslått
Support to arrange the 6th International Arctic Fox Conference in Longyearbyen, Svalbard 2020Norsk Polarinstitutt100 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2019Delvis innvilget
Supporting sustainable management of emerging marine fisheries with acoustic telemetryNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2022Ikke behandlet
Surveillance of the Low Sulfur Fuel RegulationNILU - Stiftelsen Norsk institutt for luftforskningSvalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2015Avslått
Sustainable tourism in BillefjordenUniversity of South Bohemia, Faculty of ScienceSvalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2016Avslått
Sustainable tourism in Pyramiden areaUniversity of South Bohemia, Faculty of ScienceSvalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Avslått
Svalbard (arbeidstittel)Egen næringSvalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Avslått
Svalbard Automated Snow MonitoringUNIS The University Centre in Svalbard300 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Delvis innvilget
Svalbard Automated Snow MonitoringUNIS The University Centre in SvalbardSvalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2016Avslått
Svalbard Beach Litter Analysis and CommunicationWageningen Economic ResearchSvalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Avslått
Svalbard Beach Litter Deep DivesSALT900 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2018Delvis innvilget
Svalbard Cruise Port ManualLONGYEARBYEN LOKALSTYRESvalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2022Avslått
Svalbard Fjord Ice GISNorsk PolarinstituttSvalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2019Avslått
Svalbard folkehøgskoleSvalbard FolkehøgskoleSvalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Avslått
Svalbard FolkehøgskoleEspen Klungseth Rotevatn219 500Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2016Innvilget som omsøkt
Svalbard Guide AssociationSvalbard Guide AssociationSvalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2020Avslått
Svalbard Guide Association movementSvalbard Guide AssociationSvalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2018Avslått
Svalbard Ice Tower (Isklatretårn)The Empire ASSvalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2015Avslått
Svalbard Intertidal Project 2015Ryszard Siwecki185 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2015Innvilget som omsøkt
Poster per side751 - 780 of 930 items