Tilskudd fra Svalbards miljøvernfond

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Spredning av østmarkmus og parasitt på SvalbardNorsk Polarinstitutt Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Ikke behandlet
Spredning av østmarkmus og parasitt på SvalbardNorsk Polarinstitutt780 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2018Delvis innvilget
Spredning og miljøeffekter av marine drivstoff vedSINTEF Ocean322 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2018Delvis innvilget
Stabil byggegrunn - kartleggingsverktøySINTEF ByggforskSvalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2015Avslått
Stabilitet av infrastruktur og terreng rundt LongyNorut Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2015Avslått
Status for kulturminnene på SvalbardNorsk PolarinstituttSvalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Avslått
Status of Echinococcus multilocularis in SvalbardVeterinærinstituttet500 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2016Delvis innvilget
Status of light-bellied brent goose in TusneøyaneAarhus Universitet110 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Delvis innvilget
Steinsatt sti "sherpasti" 2018-2019Visit Svalbard AS Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Ikke behandlet
Stikk eller dø: Klimaendringer og genetisk utveksling mellom reinsdyrbestanderNORSK POLARINSTITUTT350 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2022Delvis innvilget
Storjo på SpitsbergenNorsk institutt for naturforskning200 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2018Delvis innvilget
Strandrydding - Austfjorden / WidjefjordenRagnhild Røsseland20 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2015Delvis innvilget
Strandrydding i Bellsund 2017-2019Svalbard Fangst60 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Delvis innvilget
strandrydding og miljøsertifiseringKulturminnecompagniet AsSvalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2019Avslått
Strandrydding XXXLLongyearbyen Lokalstyre - Longyearbyen havn120 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2015Innvilget som omsøkt
Strandryddingstokt 10. trinn Longyearbyen skole10. trinnnSvalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2016Avslått
Strømsparende tiltak North Pole Expedition Museum AsSvalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2019Avslått
Strømsparende tiltak i hundegårdenLongyearbyen Hundeklubb100 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2018Innvilget som omsøkt
Study of human sewage pollution in SvalbardInstitute of Oceanology, Polish Academy of Sciences (IOPAN)Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Avslått
Subglacial hydrological stationUniversitetet i Oslo Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2019Avslått
Support to arrange the 6th International Arctic Fox Conference in Longyearbyen, Svalbard 2020Norsk Polarinstitutt100 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2019Delvis innvilget
Surveillance of the Low Sulfur Fuel RegulationNILU - Stiftelsen Norsk institutt for luftforskningSvalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2015Avslått
Sustainable tourism in BillefjordenUniversity of South Bohemia, Faculty of ScienceSvalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2016Avslått
Sustainable tourism in Pyramiden areaUniversity of South Bohemia, Faculty of ScienceSvalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Avslått
Svalbard (arbeidstittel)Egen næringSvalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Avslått
Svalbard Automated Snow MonitoringUNIS The University Centre in Svalbard300 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Delvis innvilget
Svalbard Automated Snow MonitoringUNIS The University Centre in SvalbardSvalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2016Avslått
Svalbard Beach Litter Analysis and CommunicationWageningen Economic ResearchSvalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Avslått
Svalbard Beach Litter Deep DivesSALT900 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2018Delvis innvilget
Svalbard Cruise Port ManualLONGYEARBYEN LOKALSTYRESvalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2022Avslått
Poster per side721 - 750 of 899 items