Tilskudd fra Svalbards miljøvernfond

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Longyearbyen som "Grønn havn" (green port)Longyearbyen Lokalstyre - Longyearbyen havn200 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2014Delvis innvilget
Svalbard Guide AssociationSVALBARD GUIDE ASSOCIATION204 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2022Innvilget som omsøkt
Greenhouse in NybenPolar Permaculture Solutions, AS215 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2015Delvis innvilget
Sjørøyebestanden i LinnévassdragetNorsk institutt for naturforskning (NINA-Tromsø)219 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Delvis innvilget
Svalbard FolkehøgskoleEspen Klungseth Rotevatn219 500Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2016Innvilget som omsøkt
2022 Dry lakes is loss of biodiversity DRYLOSSUniversity of Groningen, Arctic Centre224 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2022Innvilget som omsøkt
Fremtidig avfallshåndtering i LongyearbyenLongyearbyen lokalstyre225 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2014Innvilget som omsøkt
Svalbard statistics 2.0Visit Svalbard As230 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2020Innvilget som omsøkt
Hva skal vi gjøre etter kullet?Ungt Entreprenørskap I Troms230 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2019Delvis innvilget
Etablering av solkraft-ladestasjoner for el-biler Svalbard lufthavn AS230 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2016Innvilget som omsøkt
Hva finnes innenfor kyststripa på øyene i øst?Pernille Bronken Eidesen240 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2018Delvis innvilget
Miljøhensyn i utbyggingsprosjekterNorsk institutt for naturforskning240 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2018Innvilget som omsøkt
Forprosjekt mulighetsstudie tilretteleggingVisit Svalbard AS240 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Innvilget som omsøkt
Arbeidermesse vest - sikringstiltakSverdrupbyen AS240 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2015Innvilget som omsøkt
Klimavinner på trekkNorsk institutt for naturforskning246 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2015Delvis innvilget
Natur baserte løsninger for PFAS forurensningSTIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT250 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2022Innvilget som omsøkt
Svalbard Resykkelerings WorkshopSVALBARD RESYKKELERINGS WORKSHOP250 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2022Delvis innvilget
Off-grid energianlegg for selvforsynt sandlagerSvalbard Lufthavn As250 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2019Delvis innvilget
Fullføring av bruksendring av TaubanesentralenStore Norske Spitsbergen Kulkompani AS250 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2019Delvis innvilget
Vindskjul ved LagunaLongyearbyen feltbiologiske forening (LoFF)250 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2019Delvis innvilget
Konstantinovka 2019Thor Bjørn Arlov250 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2018Delvis innvilget
Optimal balanse og skjæringspunkt Visit Svalbard AS250 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2018Delvis innvilget
Cruiseturisme - samfunnsmessig bæredyktighet LONGYEARBYEN250 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2018Innvilget som omsøkt
Opprydding av gamle kabler i LongyearbyenLongyearbyen lokalstyre250 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2018Delvis innvilget
Skisser til nasjonalparksenter på Svalbard Nasjonalparksenter/Svalbard museum250 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2018Innvilget som omsøkt
Fortsatt registrering av gjenstander i Ny-ÅlesundKings Bay AS250 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2018Delvis innvilget
Bysykler - gratis utlånVisit Svalbard AS250 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Delvis innvilget
Kartlegging av terrengstabilitet rundt LYRNorut 250 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Delvis innvilget
Videodokumentasjon – Longyearbyens historie Kaldnes Media AS250 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Delvis innvilget
Black Carbon in Svalbard SnowNorskPolarinstitutt250 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2016Innvilget som omsøkt
Poster per side721 - 750 of 899 items