Tilskudd fra Svalbards miljøvernfond

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Atlantification consequences on Svalbard seabirdsNorwegian Polar Institute375 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2018Innvilget som omsøkt
Forprosjekt: Hendelsesrapportering i reiselivetIdretthøgskolen ved UiT - Norges Arktiske Universitet50 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2018Innvilget som omsøkt
Strømsparende tiltak i hundegårdenLongyearbyen Hundeklubb100 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2018Innvilget som omsøkt
Engelske undertekster på historiske filmerKaldnes Media AS95 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2018Innvilget som omsøkt
Benker i Longyearbyens nærområdeLongyearbyen feltbiologiske forening (LoFF)65 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2018Innvilget som omsøkt
Miljøhensyn i utbyggingsprosjekterNorsk institutt for naturforskning240 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2018Innvilget som omsøkt
Søppeltokt og nedbrytningstid av søppel i havet ogLongyearbyen lokalstyre, Polarflokken barnehage90 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2018Innvilget som omsøkt
Tavler og kart til fuglereservatet på Kapp LinnèBasecamp Explorer Spitsberen AS50 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2018Innvilget som omsøkt
Innendørs urtehage på Kapp LinnèBasecamp Spitsbergen AS50 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2018Innvilget som omsøkt
Reparasjon av pipe på gamle bakeri og messe på HioPatrick Fjøsne-Bossart148 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2017Innvilget som omsøkt
Past Precipitation on Svalbard (PPS)Institutt for geovitenskap, UiT Norges Arktiske Universitet285 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2017Innvilget som omsøkt
Marin øgleskulptur Longyearbyen lokalstyre895 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2017Innvilget som omsøkt
Forprosjekt mulighetsstudie tilretteleggingVisit Svalbard AS240 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2017Innvilget som omsøkt
Kulturminneforvalter og –snekker/tømrerStore Norske Spitsbergen Kulkompani AS1 330 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2017Innvilget som omsøkt
Sikring og istandsetting av taubanebukker Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS870 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2017Innvilget som omsøkt
Skolemat ved ressursutnyttelse ved LYB Skole FAU Longyearbyen skole 50 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2017Innvilget som omsøkt
Arbeidermesse Vest - jordtrykk og fundamenterSverdrupbyen AS120 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2017Innvilget som omsøkt
Forsøk med vindkraft på off-grid og større anleggSvalbard lufthavn AS415 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2017Innvilget som omsøkt
Kransalger i de varme kildene i TrollkildeneAnders Langangen12 500Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2017Innvilget som omsøkt
Energigjenvinning av avfall i LongyearbyenLongyearbyen Lokalstyre450 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2017Innvilget som omsøkt
Gruve 6 i Adventdalen: tiltak i henhold til tilstaStore Norske Spitsbergen Kulkompani AS1 100 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2017Innvilget som omsøkt
Helhetlig handlingsplan for Gruve 2BStore Norske Spitsbergen Kulkompani AS560 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2017Innvilget som omsøkt
Ringhorndalen Del 2Pernille Bronken Eidesen135 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2017Innvilget som omsøkt
Restaurering av StallenSvalbard Hestesenter195 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2017Innvilget som omsøkt
Reactivation of the Cultural Centre in PyramidenTrust Arcticugol1 500 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2017Innvilget som omsøkt
The zonal distribution of macroalgae in IsfjordenInstitute of Oceanology Polish Academy of sciences160 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2017Innvilget som omsøkt
Temperature monitoring of Larsbreen ice cavesAndreas Alexander80 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2017Innvilget som omsøkt
Søppeltokt og nedbrytningstid av søppel i havetLongyearbyen lokalstyre, Polarflokken barnehage90 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2017Innvilget som omsøkt
Biologisk mangfold i ferskvann på SvalbardNorges vassdrags- og energidirektoratet300 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2017Innvilget som omsøkt
Arkivalia- kilde til ny kunnskap om vær og klima?Stiftelsen Svalbard Museum570 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2017Innvilget som omsøkt
Poster per side31 - 60 of 846 items