Tilskudd fra Svalbards miljøvernfond

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
LED lys og elektrisk båtsmotor på fangststasjonFarmhamna AS100 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Delvis innvilget
Fremmede plantearter: fra byene til naturen?Norsk Polarinstitutt400 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Delvis innvilget
Krigsminnene rundt Longyearbyen Norsk institutt for kulturminneforskning200 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Delvis innvilget
Skisse til kyststiLongyearbyen feltbiologiske forening (LoFF)100 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Delvis innvilget
Snøskuteropprydding i LongyearbyenStore Norske Spitsbergen Kulkompani400 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Delvis innvilget
Nettbasert opplæring SGOVisit Svalbard AS300 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Delvis innvilget
Polar bear-human conflicts in Svalbard (CONBEAR)Børge Damsgård800 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Delvis innvilget
Klima og biodiversitetsstatus i Svalbards fjorderUNIS500 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Delvis innvilget
Mikroplastfiber i sjø fra bosetningene på SvalbardHavforskningsinstituttet500 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Delvis innvilget
Sjørøyebestanden i LinnévassdragetNorsk institutt for naturforskning (NINA-Tromsø)219 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Delvis innvilget
Lokal kunnskap og svalbardrøyeforvaltning SUM, Universitetet i Oslo100 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Delvis innvilget
Vegetasjonsskader som følge av ekstreme vintreNorsk institutt for naturforskning400 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Delvis innvilget
Arctic Alien Species – risks, trends and pathwaysNorsk institutt for naturforskning800 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Delvis innvilget
Longyearbyen Field Guide - AppMalte Michel Jochmann160 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Delvis innvilget
Svalbard Automated Snow MonitoringUNIS The University Centre in Svalbard300 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Delvis innvilget
Strandrydding i Bellsund 2017-2019Svalbard Fangst60 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Delvis innvilget
Restaurering kjøkkenvinduer - HiorthhamnTorgeir Prytz60 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Delvis innvilget
Videodokumentasjon – Longyearbyens historie Kaldnes Media AS250 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Delvis innvilget
Marine aliens in SvalbardWageningen Marine Research300 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Delvis innvilget
Drones and Marine Mammals of Svalbard (DAMMS)Norsk Polarinstitutt800 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Delvis innvilget
Registrering av gjenstander Ny-Ålesund museumKings Bay AS200 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Delvis innvilget
Miljøfyrntårnsertefisering SvalbarSvalbard Adventure Group Drift AS avd Svalbar 28 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Delvis innvilget
Permafrost decay for acidification/bioproductivityNorwegian Institute for Water Reseach40 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Delvis innvilget
’Sårbarhets- og risikovurdering ved ilandstigning’LONGYEARBYEN270 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2017Delvis innvilget
MiljøfyrtårnsertifiseringSvalbard Adventure Group Drift AS30 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2016Delvis innvilget
Kull som geosorbent for miljøgifterAkvaplan-niva470 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2016Delvis innvilget
PFAS in eggs of Arctic breeding geeseUniversity of Oslo200 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2016Delvis innvilget
Anskaffelse av komprimator for avfallKings Bay AS200 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2016Delvis innvilget
Dynamic Svalbard Coastline (DynaCoast)UNIS196 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2016Delvis innvilget
Fornybar energi på fangststasjonFarmhamna AS100 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmesteren på Svalbard2016Delvis innvilget
Poster per side601 - 630 of 845 items