Tilskudd fra Svalbards miljøvernfond

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Rett Plass Rett FormLpo Arkitekter As500 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2019Delvis innvilget
Fra masseuttak til fugleøyer Longyearbyen feltbiologiske forening (LoFF)50 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2019Delvis innvilget
PLAstic residues and associated CONtaminants in organisms exploited for local food consumption on SVNeelu SinghSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2019Avslått
Informasjonstavler fugler og dyr KyststienLongyearbyen feltbiologiske forening (LoFF)Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2019Avslått
Strømsparende tiltak North Pole Expedition Museum AsSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2019Avslått
Sikring og videre prosjektering av AmundsenmastaKings Bay AS300 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2019Delvis innvilget
Forprosjekt Gruvelekeplass Store Norske Spitsbergen Kulkompani AsSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2019Avslått
Support to arrange the 6th International Arctic Fox Conference in Longyearbyen, Svalbard 2020Norsk Polarinstitutt100 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2019Delvis innvilget
Solcellepaneler til miljøstasjonLongyearbyen Lokalstyre150 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2019Delvis innvilget
Etablering av miljøstasjonKings Bay ASSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2019Avslått
Hva skal vi gjøre etter kullet?Ungt Entreprenørskap I Troms230 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2019Delvis innvilget
Dialogus ArcticaFrode J Aarvik Cand ScientSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2019Avslått
The Nordics - A Fragile Hope Joakim Odelberg100 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2019Delvis innvilget
A pre-project "Update of Water-induced Landslide and RockfaLl Assessment in Longyearbyen (LYR-ULL)"SINTEF ASSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2019Avslått
Nye miljøgifter: PFAS og PBDE remediering tilpasset forhold på Svalbard Akvaplan Niva AsSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2019Avslått
Grønn energi i hundegårdSvalbard Husky AsSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2019Avslått
Etablering av støttekonstruksjon ved Arbeidermesse VestSverdrupbyen ASSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2019Avslått
Risks of mercury on immune status and behviour of Barnacle goslingsWageningen UniversitySvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2019Avslått
Dust Associated Transport of Emerging organic pollutants to Svalbard (DATES)UNISSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2019Avslått
Prosjekt Forlandet Svalbard Turn, Aktiv i friluft300 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2019Delvis innvilget
REVISJON, OVERSETTING OG TRYKKING AV HANDBOK FOR SÅRBARHETSVURDERING AV LOKALITETER PÅ SVALBARD Norsk institutt for naturforskningSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2019Avslått
tracking ecosystem changes from seabird faecesWageningen Marine Research140 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2019Delvis innvilget
Virtual Advent CityUniversity of KielSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2019Avslått
Assessment of native versus new freshwater fish species Wageningen Marine Research270 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2019Delvis innvilget
Bjørndalen littoral zone – climate challenges and local possibilities (BIG#LITT)Universitetssenteret På Svalbard AsSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2019Avslått
Marine NIS on SvalbardWageningen Marine Research300 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2019Delvis innvilget
Ny gjenbruksstasjonLongyearbyen Lokalstyre1 200 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2019Delvis innvilget
Off-grid energianlegg for selvforsynt sandlagerSvalbard Lufthavn As250 000Svalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2019Delvis innvilget
The Search for the Polar Bear (documentary mini-series)Henry Anderson-ElliottSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2019Avslått
The Svalbard Decomposition Map (DECOSVALMAP)UNISSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2019Avslått
Poster per side91 - 120 of 826 items