Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Hustveit - Nytt toalett og vedbuFriluftsrådet Vest150 000Rogaland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Hustveit - Ny bru over elvaFriluftsrådet Vest100 000Rogaland fylkeskommune2019Delvis innvilget
Hustveit - Ny bruFRILUFTSRÅDET VEST200 000Rogaland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Husebystranda - Rydde kratt (=Rosa rugosa)Råde kommune16 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Husebystranda - Oppgrad. og tilrettelegging i friluftslivsområdetRåde Kommune155 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Husborn - Vedlikehold av bygningerMARKER KOMMUNE10 000Viken fylkeskommune2020Delvis innvilget
Husborn - VannforsyningMARKER KOMMUNE150 000Viken fylkeskommune2023Delvis innvilget
Husborn - TraktorklipperMARKER KOMMUNEViken fylkeskommune2021Avslått
Husborn - ToalettbyggMARKER KOMMUNE150 000Viken fylkeskommune2023Delvis innvilget
Husborn - Opprustning av vei og parkeringsplassMARKER KOMMUNE30 000Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Husborn - Husborn vannforsyningMarker kommune200 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Husborn - Husborn - TraktorklipperMARKER KOMMUNEViken fylkeskommune2022Avslått
Husborn - Husborn - Nytt toalettbyggMarker kommune530 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Husborn - Husborn - kvalitetsgrillerMarker kommuneØstfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
Husborn - Husborn - grusing av veienMarker kommuneØstfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
Hundyrju, FS00000443 - Tilretelegging av område for rast og oppholdDovre kommune140 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Hundsvær-Tyskholmen - ToalettSUNNMØRE FRILUFTSRÅD400 000Møre og Romsdal fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Hundsvær-Tyskholmen - StiSUNNMØRE FRILUFTSRÅD150 000Møre og Romsdal fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Hummerviga - Utbedring av brygge ved HummervigaLILLESAND KOMMUNE200 000Agder fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Hummerviga - Nytt toalettKRISTIANSAND KOMMUNE250 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Hoøya/Kalvøya - Informasjons skiltSTEINKJER KOMMUNE40 000Trøndelag fylkeskommune2023Delvis innvilget
Hoøya/Kalvøya - Fremmede arter - BekjempelseSTEINKJER KOMMUNE8 000Trøndelag fylkeskommune2023Delvis innvilget
Hoøya/Kalvøya - Benker og BordSTEINKJER KOMMUNE65 000Trøndelag fylkeskommune2023Delvis innvilget
Hoøya og Kalvøya - kartlegging og fjerning av fremmede artersteinkjer kommune5 000Trøndelag fylkeskommune2019Delvis innvilget
Hoøya og Kalvøya - Bord og Benkersteinkjer kommune50 000Trøndelag fylkeskommune2019Delvis innvilget
Hoøya og Kalvøya - badeplass med universell utformingsteinkjer kommune154 400Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
Hoøya - opprydding i tuft etter husmannsplassSTEINKJER KOMMUNE30 000Trøndelag fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Hoøya - Bygge trapp i tilknytning til stiSTEINKJER KOMMUNE15 000Trøndelag fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Hove - Utbedring av ilandstigningsbryggeArendal Kommune park,idrett,friluft175 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Hove - Opprusting brygge på handikapstrandArendal Kommune park,idrett,friluft250 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Poster per side1411 - 1440 of 2100 items