Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kalvehageneset - Gapahuk KalvehagenesetGRIMSTAD KOMMUNE130 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Kalvehageneset - Asfaltering HC-sti KalvehagenesetGRIMSTAD KOMMUNE150 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Eltornstranda - Tilretteleggingstiltak EltornstrandaOSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD Viken fylkeskommune2023Levert
Refvika - Treklopper KINN KOMMUNE Vestland fylkeskommune2023Levert
Friluftsparken i Søgne - Skjøtsel og tilrettelegging 2023MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP700 000Agder fylkeskommune2023Delvis innvilget
Furøya og Hestøya - SkjenebrettbaneTVEDESTRAND KOMMUNE120 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Byngja - Turveg i ByngjaALVER KOMMUNE Vestland fylkeskommune2023Levert
Steilene - Tilrettelagt turvei og padlehuk SteileneOSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD250 000Viken fylkeskommune2023Delvis innvilget
Ølsholmskjæret - Sanitæranlegg SKAUN KOMMUNETrøndelag fylkeskommune2023Avslått
Bile - Tilrettelegging på BileMOSS KOMMUNE50 000Viken fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Skavanger flyplass friluftslivsområde - Skjøtselsplan og formidlingstiltakKONGSBERG KOMMUNE KULTUR- OG VELFERDSTJENESTEN190 000Viken fylkeskommune2023Delvis innvilget
Grandefjæra - Utbedring handicapstiINDRE FOSEN KOMMUNE20 000Trøndelag fylkeskommune2023Delvis innvilget
Alle BOF-friluftsområder - Friluftsområder forvaltet av BOF - SkjøtselstiltakBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Kobbevika - Skjøtsel Kobbevika og RamshaugenAUKRA KOMMUNEMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Setravika - Turvei, parkeringsplass, redningssettBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Botnerbaugen - Tilrettelegging på BotnerbaugenMOSS KOMMUNE55 000Viken fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Langvik - VedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Skråvika Ørskog - Rydde skogSUNNMØRE FRILUFTSRÅD49 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Delvis innvilget
Helleneset - Bom, grill, Tufteparken, vedlikehold, etc.BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Langevågsholmane - Reparasjon-Kai BrendholmenSUNNMØRE FRILUFTSRÅD219 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Haugneset friområde - Opprustting Bord grill benker på badeplassSUNNMØRE FRILUFTSRÅDMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Kalsundholmen - VedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Storholmen Sula - Gapahuk/paddlehukSUNNMØRE FRILUFTSRÅD205 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Skarvøy og Pariserholmane - Grue, kajakkopptrekk, vedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Herdlevågen kai - Bord/benkBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Stavsethneset - SykkelsluseSUNNMØRE FRILUFTSRÅD Møre og Romsdal fylkeskommune2023Levert
Ytstøyna/Ystøy - Grillplass, bord/benk, utbedring tilkomstBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Vikholmen - Fast grill bålplassSUNNMØRE FRILUFTSRÅD61 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Delvis innvilget
Haabsøy - Bord/benkBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Kollevåg - VedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Poster per side1771 - 1800 of 2100 items