Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Høydalen utfartsområde - parkeringsplass - Gapahuk - friluftslivsområde i HøydalenVOLDA KOMMUNEMøre og Romsdal fylkeskommune2022Avslått
Botnasanden - Sanitæranlegg og etablering av grasbakke/plenVOLDA KOMMUNEMøre og Romsdal fylkeskommune2022Avslått
Årneset - Utviding av friluftslivsområde-fylling/holmeVOLDA KOMMUNEMøre og Romsdal fylkeskommune2022Avslått
Doktortjønna friluftsområde - Vannovervåking DoktortjønnaRØROS KOMMUNE50 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Selvåg - Naturskole HarkmarkfjordenMIDT-AGDER FRILUFTSRÅD700 000Agder fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftsparken i Søgne - Skjøtsel og tilrettelegging 2022MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD270 000Agder fylkeskommune2022Delvis innvilget
Kirkebukta - under sikring - Tiltak i servituttområde Kirkebukta, LarvikLARVIK KOMMUNE475 000Vestfold og Telemark fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Innvilget som omsøkt
Nautøya, NaturLegro m/La Strada Siesta - Padlehuk og brygge med handicaptilkomstHERØY KOMMUNE317 000Møre og Romsdal fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Ogna - Gjerdeplikt statlig sikrede områder: OgnaJÆREN FRILUFTSRÅD110 000Rogaland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Sandestranda - UU tilkomst til Sandestranda JÆREN FRILUFTSRÅD100 000Rogaland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Solnes - Reparasjoner gjerde, vedlikehold naust, veiBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAPVestland fylkeskommune2022Avslått
Håøy - Vedlikehold naust, utbedring Kommandantboligen,etcBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP75 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Toska - Utvide parkeringsplassBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAPVestland fylkeskommune2022Avslått
Myrdammen - Tiltak "mot" engangsgrillerRÆLINGEN KOMMUNE100 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Delvis innvilget
Vestre Bramskjær - Vestre Bramskjær, nyrydding OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD20 000Vestfold og Telemark fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Innvilget som omsøkt
Guslandsutmarka - Guslandsutmarka, utbedring gangbru og veg.ryddingOSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD61 000Vestfold og Telemark fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Innvilget som omsøkt
Dalsnuten - Revholen - Erosjontiltak og restaurering stier - fase 4SANDNES KOMMUNE250 000Rogaland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Myrdammen - KanoskurRÆLINGEN KOMMUNE225 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Innvilget som omsøkt
Årøya - Kaianlegg og sittegruppeISHAVSKYSTEN FRILUFTSRÅD220 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Delvis innvilget
Berse - utvidelse parkeringsplass BIRKENES KOMMUNE250 000Agder fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Berse - Utvidelse grøntområdeBIRKENES KOMMUNE112 000Agder fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Teinefossen/Elveplassen - Oppsett gjerde langs vei inn til friluftsområdeBIRKENES KOMMUNE230 000Agder fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Smibekkhavna Friluftslivsområde - Hundepark i Smibekkhavna FriluftslivsområdeDRANGEDAL KOMMUNE200 000Vestfold og Telemark fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Delvis innvilget
Storvatnet - Storvatnet - Tilrettelegging for friluftsliv.NÆRØYSUND KOMMUNE150 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Lille Kirkeholmen - Restaurering av ødelagt bryggeKRAGERØ KOMMUNE300 000Vestfold og Telemark fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Delvis innvilget
Buvollen - BadetrappBAMBLE KOMMUNE10 000Vestfold og Telemark fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Innvilget som omsøkt
Portør, v/ Portør pensjonat - Restaurering av gammel skiftebu.KRAGERØ KOMMUNE100 000Vestfold og Telemark fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Delvis innvilget
Skutevikkilen - Utedoer i SkutevikkilenKRAGERØ KOMMUNE80 000Vestfold og Telemark fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Innvilget som omsøkt
Øitangen, Jomfruland - Frilufts- toalett på Øitangen, JomfrulandKRAGERØ KOMMUNE200 000Vestfold og Telemark fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Innvilget som omsøkt
Juksavatn - UtedoISHAVSKYSTEN FRILUFTSRÅDTroms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Avslått
Poster per side1591 - 1620 of 2369 items