Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bukkøya - Etablering av nytt skjærgårdstoalettPORSGRUNN KOMMUNE100 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Solfjeldparken - Turveg med lysTVEDESTRAND KOMMUNEAgder fylkeskommune2022Avslått
Malchinbukta - Etablering av nytt skjærgårdstoalettPORSGRUNN KOMMUNE100 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Løkhaugen - Skilt/informasjonstavelORKLAND KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Øyangen friluftsområde - Nytt toalettbygg Øyangen ORKLAND KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Geitvågen - Toalett for allmennhetenBODØ KOMMUNENordland fylkeskommune2022Avslått
Hoston - Opprusting av badeplassen ved HostonvatnetORKLAND KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Frilsjøen badeplass - Opprusting av badeplassenORKLAND KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Ersfjordstranda friluftslivsområde - Infrastruktur til servicebygg (vann og avløp)SENJA KOMMUNETroms og Finnmark fylkeskommune2022Avslått
Sandspollen, Kinnartangen og Færgestad - Tilretteleggingstiltak Sandspollen FriluftsområdeOSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Årabrot - Skjøtselsplan i statlig sikra friluftsområdeHAUGESUND KOMMUNE Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Breivoll - Miljøparkering på Breivoll ÅS KOMMUNE150 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Breivoll - Utstyrsgarasje - Breivoll ÅS KOMMUNE570 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Dalshaugane - Utvidelse av p-plassFRILUFTSRÅDET VESTVestland fylkeskommune2022Avslått
Hystadmarkjo - Nytt toalettbyggFRILUFTSRÅDET VEST250 000Vestland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Valøya - Ny gapahukFRILUFTSRÅDET VEST150 000Vestland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Ulvesøya - Ny flytebryggeFRILUFTSRÅDET VESTVestland fylkeskommune2022Avslått
Ytre Maløya - Brygge Ytre MaløyaGRIMSTAD KOMMUNEAgder fylkeskommune2022Avslått
Hiskjo - Oppgradering turvegFRILUFTSRÅDET VESTVestland fylkeskommune2022Avslått
Langøya - ToalettbyggFRILUFTSRÅDET VEST200 000Vestland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Hustveit - Ny bruFRILUFTSRÅDET VEST Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Nordre Vågholmen - Tilkomst og turvegFRILUFTSRÅDET VEST Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Moldeholmene - Etablering av teltplasser som del av padlerruterFRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Gardavika - GapahukFRILUFTSRÅDET VEST Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Dreganes - ToalettbyggVINDAFJORD KOMMUNE Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Persøygard - Sti langs sjøen på PersøygardTVEDESTRAND KOMMUNEAgder fylkeskommune2022Avslått
Buvatnet - Oppgradering av områdetRENNEBU KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Vestli - Rasteplass med grill/bålplass på VestliOSLOFJORDENS FRILUFTSRÅDViken fylkeskommune2022Avslått
Buvatnet - Universell utformingRENNEBU KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Buvatnet - Utvidelse parkeringRENNEBU KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Poster per side1501 - 1530 of 1777 items