Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Nordstranda - KyststiFrogn KommuneAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
Badeparken med Parrstranda - Sikringstiltak/oppgraderingstiltak Frogn KommuneAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
Vibrandsøy - Oppgradering av turstiFRILUFTSRÅDET VEST Rogaland fylkeskommune2024Levert
Skjeljavika - Nytt toalettbyggFRILUFTSRÅDET VEST Rogaland fylkeskommune2024Levert
Hystad - Nytt toalettbyggFRILUFTSRÅDET VEST Vestland fylkeskommune2024Levert
Bjøllebøvågen - Ny flytebryggeFRILUFTSRÅDET VEST Vestland fylkeskommune2024Levert
Vedvika - Ny flytebryggeFRILUFTSRÅDET VEST Vestland fylkeskommune2024Levert
Ulvesøya - Ny flytebryggeFRILUFTSRÅDET VEST Vestland fylkeskommune2024Levert
Straumøy - Oppgradering av bryggeFRILUFTSRÅDET VEST Vestland fylkeskommune2024Levert
Romsa - Oppgradering av bryggeFRILUFTSRÅDET VEST Rogaland fylkeskommune2024Levert
Kolsøya - Ny bryggeFRILUFTSRÅDET VEST Vestland fylkeskommune2024Levert
Dragavika - Lys på turstiFRILUFTSRÅDET VEST Rogaland fylkeskommune2024Levert
Hustveit - Nytt toalettbyggFRILUFTSRÅDET VEST Rogaland fylkeskommune2024Levert
Li - GapahukFRILUFTSRÅDET VEST Rogaland fylkeskommune2024Levert
Kvaløy - Nytt toalettbyggFRILUFTSRÅDET VEST200 000Rogaland fylkeskommune2023Delvis innvilget
Vibrandsøy - BruFRILUFTSRÅDET VEST200 000Rogaland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Romsa - Hogst (forprosjekt)FRILUFTSRÅDET VESTRogaland fylkeskommune2023Avslått
Ådlandsvatnest - Oppgradering turvegFRILUFTSRÅDET VEST150 000Vestland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Lykelsøya - Flytebrygge og gapahukFRILUFTSRÅDET VEST300 000Vestland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Furuneset - ToalettbyggFRILUFTSRÅDET VEST300 000Vestland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Ulvesøya - Ny flytebryggeFRILUFTSRÅDET VESTVestland fylkeskommune2023Avslått
Straumøy - Oppgradering bryggeFRILUFTSRÅDET VEST150 000Vestland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Lindøy - FlytebryggeFRILUFTSRÅDET VESTRogaland fylkeskommune2023Avslått
Nordre Liknes - ParkeringsplassFRILUFTSRÅDET VEST100 000Rogaland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Nordstøldalen - ParkeringsplassFRILUFTSRÅDET VEST100 000Rogaland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Gardavika - GapahukFRILUFTSRÅDET VEST100 000Rogaland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Vedvika - Ny flytebryggeFRILUFTSRÅDET VESTVestland fylkeskommune2023Avslått
Dalshaugane - Utvidelse av p-plassFRILUFTSRÅDET VESTVestland fylkeskommune2022Avslått
Hystadmarkjo - Nytt toalettbyggFRILUFTSRÅDET VEST250 000Vestland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Valøya - Ny gapahukFRILUFTSRÅDET VEST150 000Vestland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Poster per side1471 - 1500 of 2369 items