Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Prestegardsstronda og Klokkarhamaren - Trygg ferdsel i nye Hamaren AktivitetsparkFYRESDAL KOMMUNE130 000Vestfold og Telemark fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Innvilget som omsøkt
Klokkarhamaren FS00002339 - Universelt utformet toalett - tilleggsøknadFYRESDAL KOMMUNE120 500Vestfold og Telemark fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Innvilget som omsøkt
Klokkarhamaren FS00002339 - Universelt utformet toalettFYRESDAL KOMMUNE42 000Vestfold og Telemark fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Delvis innvilget
Prestegardsstronda og Klokkarhamaren - Hamaren til nye høyderFYRESDAL KOMMUNE600 000Vestfold og Telemark fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Delvis innvilget
Klokkarhamaren - Hamaren Aktivitetspark, HC-toalettFyresdal kommune150 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Klokkarhamaren - Oppf. tiltak og åpning av Hamaren AktivitetsparkFyresdal kommune139 780Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Furøya - RenovasjonsbryggeFurøya interkommunale selskap60 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Frolands verk - Flytebrygge med feste ved TrævannFroland kommune65 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Frolands verk - Båtutsettingsrampe ved TrævannFroland kommune30 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Frolands verk - Reparasjon av utglidning i stor tørrmur TrævannFroland kommune25 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Badeparken med Parrstranda - Sikringstiltak i BadeparkenFROGN KOMMUNEViken fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Avslått
Nordstranda - KyststiFrogn KommuneAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
Badeparken med Parrstranda - Sikringstiltak/oppgraderingstiltak Frogn KommuneAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
Kvaløy - Nytt toalettbyggFRILUFTSRÅDET VEST200 000Rogaland fylkeskommune2023Delvis innvilget
Vibrandsøy - BruFRILUFTSRÅDET VEST200 000Rogaland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Romsa - Hogst (forprosjekt)FRILUFTSRÅDET VESTRogaland fylkeskommune2023Avslått
Ådlandsvatnest - Oppgradering turvegFRILUFTSRÅDET VEST150 000Vestland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Lykelsøya - Flytebrygge og gapahukFRILUFTSRÅDET VEST300 000Vestland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Furuneset - ToalettbyggFRILUFTSRÅDET VEST300 000Vestland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Ulvesøya - Ny flytebryggeFRILUFTSRÅDET VESTVestland fylkeskommune2023Avslått
Straumøy - Oppgradering bryggeFRILUFTSRÅDET VEST150 000Vestland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Lindøy - FlytebryggeFRILUFTSRÅDET VESTRogaland fylkeskommune2023Avslått
Nordre Liknes - ParkeringsplassFRILUFTSRÅDET VEST100 000Rogaland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Nordstøldalen - ParkeringsplassFRILUFTSRÅDET VEST100 000Rogaland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Gardavika - GapahukFRILUFTSRÅDET VEST100 000Rogaland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Vedvika - Ny flytebryggeFRILUFTSRÅDET VESTVestland fylkeskommune2023Avslått
Dalshaugane - Utvidelse av p-plassFRILUFTSRÅDET VESTVestland fylkeskommune2022Avslått
Hystadmarkjo - Nytt toalettbyggFRILUFTSRÅDET VEST250 000Vestland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Valøya - Ny gapahukFRILUFTSRÅDET VEST150 000Vestland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Ulvesøya - Ny flytebryggeFRILUFTSRÅDET VESTVestland fylkeskommune2022Avslått
Poster per side1381 - 1410 of 2231 items