Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Geitvika - Bom, grilloppsamlerBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Kårtveitpollen - Merke HC-parkering, vedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Skjoldabukta - 2 nye bord/benker, vedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Sandholna - Nytt bord/benk, vedlikehold, HC-tilkomst, etc.BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Fanaholmen - Bord/benk og redningssettBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Toppesanden - VedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Øvre Hellen - VedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Gullbotn - Reparasjoner bro/grøfterBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Vollane - Container, 3 nye bord/benker, vedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Våganeset - VedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Tømmervågen - Montere 2 stk. infotavler, vannpost og kaiBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Storøen - Sette ut bord/benker, vedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Morvik - Montere badestige og redningssettBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Hordvikhamn - VedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Grønskjeret - Ny grill, 3 nye bord/benker, utbedring stilettBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Bakarhavn - Utbedre flerbruksflate, montere badestige, vedlikeBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Sandviksbatteriet - Utsetting av bord/benkBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Brunestykket - Bord/benk + vedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Biskopshavn - Reparere trebro/tretrappBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Solviken - Reparere trebroBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Godvik - Skilte og merke HC-parkering + bord/benkBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Øksnes - Bord/benk, grillplass, utbedring stiBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Sveholmen - Fjerne svaibøyeBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Nordre Navøyvågen - Fjerne svaibøyeBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Garnes - Grillplass, utbedring tilkomstveierBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Holmen i Arnavågen - Ny badestige + vedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Kalvtrevik - Ny leider, utbedre tilkomst og vedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Skarvøy og Pariserholmane - Montere badestige, nytt bord/benk, rehab. kai, etcBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP140 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Flere - Friluftsområder forvaltet av BOF - SkjøtselstiltakBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP1 650 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Geitholmen - Utbedre flerbruksflate, fjerne stupebrettBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAPVestland fylkeskommune2022Avslått
Poster per side421 - 450 of 2099 items