Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Neseskogen - Vedlikehold skog, gjerder og stierJÆREN FRILUFTSRÅD Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Svarverud - Infoskilt og skilt om statlig sikret friluftsområdINDRE ØSTFOLD KOMMUNE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Hallerud Bad - Legge heller under grill/ bord og benkerINDRE ØSTFOLD KOMMUNE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Gravstjern - Sikringshogst, drenering av hull og skiltINDRE ØSTFOLD KOMMUNE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Granodden - Gapahuk og pallekarm m/ lokkINDRE ØSTFOLD KOMMUNE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Stiklatjern - VannsklieINDRE ØSTFOLD KOMMUNE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Smellingen - Tilrettelegging SmellingenRORET ØRLAND KULTURFORETAK KF Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Turveier til alle grender i Ørland kommune - Turveier til alle grender - tiltak i områdeneRORET ØRLAND KULTURFORETAK KF Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Bukkøy - Bukkøy 2022KARMØY KOMMUNE Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Solastranden - Toalett, servicebygg, informasjon, UUJÆREN FRILUFTSRÅD Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Blikshavn - Blikshavn, 2022KARMØY KOMMUNE Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Orøya/Rotholman - Hengekøyepark og infoskilt i Orøya friluftsområdeAVERØY KOMMUNE Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Visnes - Vegetasjonsrydding på Visnes, 2022KARMØY KOMMUNE Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Bjørgene - Bjørgene 2022KARMØY KOMMUNE Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Galten - ToalettFÆRDER KOMMUNE Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Munkholmen - LekeapparaterFÆRDER KOMMUNE Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Rotodden friluftsområde - Rotodden - Pakering, sti, WC,UU for hele områdetTYDAL KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
11 forskjellige øyer i skjærgårdsparken Lindesnes - Fortøyningsbolter skjærgårdsparken LindesnesLINDESNES KOMMUNE Agder fylkeskommune2022Ikke behandlet
Myklebustneset - Oppgradering MyklebustnesetHYLLESTAD KOMMUNE Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Stasjonsparken Bjørkelangen - Tilgjengelighetstiltak - fiske, enkelt friluftslivAURSKOG-HØLAND KOMMUNE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Søholmen - Tiltak og skjøtsel på SøholmenSTAD KOMMUNE Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Bragdøya - FS00000850 - Toalett ved Saltebua på BragdøyaKRISTIANSAND KOMMUNE Agder fylkeskommune2022Ikke behandlet
Bragdøya - FS00000850 - Toalett i låven på BragdøyaKRISTIANSAND KOMMUNE Agder fylkeskommune2022Ikke behandlet
Stia - Stia for alleMELØY KOMMUNE Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Nærsnestangen - Kajakk, sykkel og benkASKER KOMMUNE Viken fylkeskommune2021Ikke behandlet
Hernestangen - Universell utforming, kajakk og sykkelASKER KOMMUNE Viken fylkeskommune2021Ikke behandlet
Geitvågen - Sti og gangbaneBODØ KOMMUNE Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Futelva - GapahukBODØ KOMMUNE Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Ausvika - Universelt utformet rasteplass BODØ KOMMUNE Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Eidem - SkiltVEGA KOMMUNE Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 1518 items