Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Årneslandet - Tilrettelegging for UU sti til toalett og bomEIDSVOLL KOMMUNE Viken fylkeskommune2021Ikke behandlet
Mule Varde - Prosjektering av HC-toalettPORSGRUNN KOMMUNE Vestfold og Telemark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Paradisbukta - Fjerne steinrasPORSGRUNN KOMMUNE Vestfold og Telemark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Sildevika - Rehabilitering sivområde del 2PORSGRUNN KOMMUNE Vestfold og Telemark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Grimsåsen - Utvidelse og opprusting P-plass, inkl. toalett mm.TRYSIL KOMMUNE Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
Rauøra - Forbedring av adkomst på RauøraOPPDAL KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2021Ikke behandlet
Moldeholmene - Padlehuker og tilhørende fasiliteter: MoldeholmeneMOLDE KOMMUNE Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Ødegården, Skåtøy - Teltplass ØdegårdenKRAGERØ KOMMUNE Vestfold og Telemark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Stanges - Toalett KRAGERØ KOMMUNE Vestfold og Telemark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Stasjonsparken Bjørkelangen - Tilgjengelighetstiltak - fiske, enkelt friluftslivAURSKOG-HØLAND KOMMUNE Viken fylkeskommune2021Ikke behandlet
Gardavika - GapahukFRILUFTSRÅDET VEST Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Portør v/Portør pensjonat - Skilting til nytt skjærgårdsparkområde - PortørKRAGERØ KOMMUNE Vestfold og Telemark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Aksnesstranda - Oppgradering tilkomst og toalettFRILUFTSRÅDET VEST Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Rekdalsetra p-plass - Utviding av p-plass, skilting og gjerde/bomVESTNES KOMMUNE Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Smålensbanen - Audioguide for SmålensbanenVESTBY KOMMUNE Viken fylkeskommune2021Ikke behandlet
Moutmarka - Moutmarka, bålplass, nyrydding, sikring/HMSOSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD Vestfold og Telemark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Aukraskogen - Skjøtselstiltak skog og gravrøysAUKRA KOMMUNE Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Smålensbanen - Reetablering av lysinstallasjonVESTBY KOMMUNE Viken fylkeskommune2021Ikke behandlet
Nevlungstranda og Sørskogen - Nevlungstranda og Sørskogen. P-plass og stierOSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD Vestfold og Telemark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Vestre Bramskjær - Vestre Bramskjær, nyrydding og redningsbøyeOSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD Vestfold og Telemark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Midtsandtangen friluftsområde - Urtehage og pollinerende sommerblomsterMALVIK KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2021Ikke behandlet
Guslandsutmarka - Guslandsutmarka, utbedring gangbru trinn 3OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD Vestfold og Telemark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Byggmesteråsen (ID FS00000658) - Etablering av informasjonstavle og tursti KONGSBERG KOMMUNE KULTUR- OG VELFERDSTJENESTEN Viken fylkeskommune2021Ikke behandlet
Lykelsøya - Ny bryggeFRILUFTSRÅDET VEST Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Oppheim - Utvidet parkeringsplassFRILUFTSRÅDET VEST Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Lindøy - Turveg og gapahukFRILUFTSRÅDET VEST Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Holsvika - Toalett og tilkomstFRILUFTSRÅDET VEST Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Barmane - Flytebrygge, tilkomst og toalettFRILUFTSRÅDET VEST Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Litle Lykelsøya - Flytebrygge og tilkomstFRILUFTSRÅDET VEST Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Furuneset - OppgraderingFRILUFTSRÅDET VEST Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 1495 items