Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Eidem friluftsområde - Eidem, tilretteleggingVEGA KOMMUNE Nordland fylkeskommune2020Ikke behandlet
Sundsvollstranda - Sundsvollstranda, skjøtsel og tilretteleggingVEGA KOMMUNE Nordland fylkeskommune2020Ikke behandlet
Ersfjordstranda friluftslivsområde - Nytt servicebyggSENJA KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2020Ikke behandlet
Fagereng - Tilrettelegging for friluftslivTROMSØ KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2020Ikke behandlet
Sydspissen - Tilrettelegging for friluftslivTROMSØ KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2020Ikke behandlet
Telegrafbukta/Folkeparken - Tilrettelegging for friluftsliv TROMSØ KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2020Ikke behandlet
Goppa - Innkjøp av gapahuk og benkerNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING Troms og Finnmark fylkeskommune2020Ikke behandlet
Goppa - Universell utforme hovedstier i GamlehjemskogenNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING Troms og Finnmark fylkeskommune2020Ikke behandlet
Saga - Bålplass m/benkerNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING Troms og Finnmark fylkeskommune2020Ikke behandlet
Saga - Innkjøp og utplassering av gapahukNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING Troms og Finnmark fylkeskommune2020Ikke behandlet
Saga - Rydding av sti mot Snefonna og Nedre SagafossNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING Troms og Finnmark fylkeskommune2020Ikke behandlet
Kvænnes - Tilrettelegge for rødlistet fuglelivNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING Troms og Finnmark fylkeskommune2020Ikke behandlet
Kvænnes - Omlegging av stiNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING Troms og Finnmark fylkeskommune2020Ikke behandlet
Saga - Turskilt og skiltpekereNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING Troms og Finnmark fylkeskommune2020Ikke behandlet
Haugland gård på Hersøya - Videreutvikling av Haugland gårdKARLSØY KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2020Ikke behandlet
Vestvika - Rydding av skogBODØ KOMMUNE Nordland fylkeskommune2020Ikke behandlet
Søndre Bakksund - Skilt på parkeringsplassBODØ KOMMUNE Nordland fylkeskommune2020Ikke behandlet
Børelv - Vurdere vern av ospeskogBODØ KOMMUNE Nordland fylkeskommune2020Ikke behandlet
Søndre Bakksund - Oppmerking av parkeringsplassBODØ KOMMUNE Nordland fylkeskommune2020Ikke behandlet
Geitvågen - Fjerning av hytteruinBODØ KOMMUNE Nordland fylkeskommune2020Ikke behandlet
Søndre Bakksund - Oppgradering av KirkeparkenBODØ KOMMUNE Nordland fylkeskommune2020Ikke behandlet
Skreddervika - Tilstandsrapport og strakstiltakBODØ KOMMUNE Nordland fylkeskommune2020Ikke behandlet
Stia - Stia for alleMELØY KOMMUNE Nordland fylkeskommune2020Ikke behandlet
Sandvika - Tiltak i Sandvika statlig sikra friluftsomr,LyngenISHAVSKYSTEN FRILUFTSRÅD Troms og Finnmark fylkeskommune2020Ikke behandlet
Juksavatn/Strupen - Tiltak i Juksavatn statlig sikra friluftsområdeISHAVSKYSTEN FRILUFTSRÅD Troms og Finnmark fylkeskommune2020Ikke behandlet
Sandørneset - Tiltak i Sandørneset statlig sikra friluftsområdeISHAVSKYSTEN FRILUFTSRÅD Troms og Finnmark fylkeskommune2020Ikke behandlet
Vikaengene friluftsområde - Adkomst og parkering til VikaengeneSELBU KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2020Ikke behandlet
Finnlandsholmen friluftsområde - Utvidelse av båthusBARDU KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2020Ikke behandlet
Baångneset Friluftsområde - Tiltak for trivsel og aktivitetVEFSN KOMMUNE Nordland fylkeskommune2020Ikke behandlet
Soløya - Utbedring stikkrenneBODØ KOMMUNE Nordland fylkeskommune2020Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 1207 items