Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Skolebukta (Håøya) - Oppsetting av infoskiltPORSGRUNN KOMMUNE10 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Paradisbukta - Oppsetting av infoskiltPORSGRUNN KOMMUNE10 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Røresethorn parkering - Rørsethorn parkering - Utvidelse av areal.MOLDE KOMMUNE500 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Ula - Fuglevik og Fokksund friområde - Skjøtsels- og forvaltningstiltak OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD17 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
FS00000928 Hamresanden - Nytt HC toalett på HamresandenKRISTIANSAND KOMMUNE650 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Nevlungstranda friområde - Friluftslivs- og skjøtselstiltak OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD70 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Lettretangen - SøppelbodFREDRIKSTAD KOMMUNE50 000Viken fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Lyngholmen - Grovskjøtsel for å tilbakeføre teltområdeFREDRIKSTAD KOMMUNE10 000Viken fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Foten - Tilretteleggingstiltak på FotenFREDRIKSTAD KOMMUNE100 000Viken fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Vibrandsøy - BruFRILUFTSRÅDET VEST200 000Rogaland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Hestholmsbukta - Restaurering brygger KjeholmenLILLESAND KOMMUNE200 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Smørholmen - VegetasjonsryddingLILLESAND KOMMUNE100 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Skauerøya - Fjerning av fremmedarter og vegetasjonsryddingLILLESAND KOMMUNE200 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Bråta turveg - Sykkelparkering Bråta turvegÅL KOMMUNE140 000Viken fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Skottevik - Parkeringsplass - SkottevikTVEDESTRAND KOMMUNE80 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Krikkholmen og Saltsprytene - Rehabilitering av utedoerKRAGERØ KOMMUNE80 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Tjennaparken - Gangvei og stupebrett - TjennaTVEDESTRAND KOMMUNE750 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Søndre Bakksund - Informasjonstavle parkeringBODØ KOMMUNE35 569Nordland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Berse friluftsområde - VanntrampolineBIRKENES KOMMUNE60 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Berse friluftsområde - Skjøtsel av vegetasjon nær Berse naturreservatBIRKENES KOMMUNE70 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Ødegården, Skåtøy - Utedo - Teltplass ØdegårdenKRAGERØ KOMMUNE100 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Persøygard - Sti på PersøygardTVEDESTRAND KOMMUNE50 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Teinefossen/Elveplassen - rehab gapahuk ElveplassenBIRKENES KOMMUNE143 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Stiklatjern badeplass - Sand på eksisterende strandINDRE ØSTFOLD KOMMUNE30 000Viken fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Hallerud Bad - Skilt om Statlig sikret friluftsområdeINDRE ØSTFOLD KOMMUNE35 000Viken fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Skjerva - SkjervaKRISTIANSUND KOMMUNE50 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Karolina - Toalett med liten bod på KarolinaRISØR KOMMUNE600 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Olavsholmen, m.fl., Saltbuholmen, Store Vardøya - Rydding av vegetasjon i skjærgårdenRISØR KOMMUNE155 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Risøya - Padlehuk på Lille Danmark, RisøyaRISØR KOMMUNE150 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Randvik - Merking av rundløype på RandviktangenRISØR KOMMUNE50 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Poster per side151 - 180 of 2099 items