Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kvernhusviga - ny HC flytebryggeKRISTIANSAND KOMMUNE Agder fylkeskommune2024Levert
Husborn - Utstyr til plenklippingMARKER KOMMUNE Østfold fylkeskommune2024Levert
Kilen naturpark - Bord/benk, bålpanner og grill, vegeteringKRISTIANSAND KOMMUNE Agder fylkeskommune2024Levert
Mindalen - Ny gangbrygge og utbedring av strandRISØR KOMMUNE Agder fylkeskommune2024Levert
Bingsfoss - Skilting og vegetasjonsryddingLILLESTRØM KOMMUNE Akershus fylkeskommune2024Levert
Vannbassengan - KanobryggeDALANE FRILUFTSRÅD Rogaland fylkeskommune2024Levert
Skauerøya - Hogst og vedlikehold av tilretteleggingstiltakLILLESAND KOMMUNE Agder fylkeskommune2024Levert
Brualand - Etablering av opholdsplass i BrualandSANDNES KOMMUNE Rogaland fylkeskommune2024Levert
Sagodden Friluftslivsområde - Badebinge med scenegolv, NeslandsvatnDRANGEDAL KOMMUNE Telemark fylkeskommune2024Levert
Alsvik - Aktivitetsløype fase 2.SANDNES KOMMUNE Rogaland fylkeskommune2024Levert
Sukkevann friluftsområde, sydvest - Turvei Sukkeva - Bro over kanalKRISTIANSAND KOMMUNE Agder fylkeskommune2024Levert
Sukkevann friluftsområde, sydvest - Turvei Sukkeva - Rekkverk langs turveiKRISTIANSAND KOMMUNE Agder fylkeskommune2024Levert
Dørvika - Etablering av søppelmolok og bytte av bilbomSANDNES KOMMUNE Rogaland fylkeskommune2024Levert
Skrivarholmen - Oppsett HC-toalett ISHAVSKYSTEN FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Troms fylkeskommune2024Levert
Maudland - Opprusting av traktorvei til turveiSANDNES KOMMUNE Rogaland fylkeskommune2024Levert
Tresvika statlig sikret friområde - Friluftslivstiltak - TresvikaOSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD Østfold fylkeskommune2024Levert
Fjogstad - Etablering av turveiSANDNES KOMMUNE Rogaland fylkeskommune2024Levert
Kuvauen statlig sikret friområde - Kuvauen - friluftslivstiltakOSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD Østfold fylkeskommune2024Levert
Merdø, Østre Valen - Brygge Merdø, med universell tilretteleggingARENDAL KOMMUNE Agder fylkeskommune2024Levert
Søndre Bjanes - SkiltingLILLESTRØM KOMMUNE Akershus fylkeskommune2024Levert
Heia friluftslivsområde - Skilting og rastebenkerLILLESTRØM KOMMUNE Akershus fylkeskommune2024Levert
Buøya - Ny brygge ved p-plass Buøya UUARENDAL KOMMUNE Agder fylkeskommune2024Levert
Svarverud - Oppgradering/ utvidelse av P-plasser + skiltINDRE ØSTFOLD KOMMUNE Østfold fylkeskommune2024Levert
Årøya - Årøya - rydde vegetasjon rundt kanonstillingISHAVSKYSTEN FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Troms fylkeskommune2024Levert
Kolvika - VegetasjonsryddingKRISTIANSUND KOMMUNE Møre og Romsdal fylkeskommune2024Levert
Freistranda - VegetasjonsryddingKRISTIANSUND KOMMUNE Møre og Romsdal fylkeskommune2024Levert
Hogstadvika - Utsett av bordbenker ved badeplassSANDNES KOMMUNE Rogaland fylkeskommune2024Levert
Alsvik - Skifte av tak på grillbu og vedskjulSANDNES KOMMUNE Rogaland fylkeskommune2024Levert
Hallerud Bad - rydding av skog/ krattINDRE ØSTFOLD KOMMUNE Østfold fylkeskommune2024Levert
Remlan - Adkomstvei og vegetasjonsrydding av fremmedarterKRISTIANSUND KOMMUNE Møre og Romsdal fylkeskommune2024Levert
Poster per side61 - 90 of 2231 items