Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kjeldeflata friluftslivsområde - Tilrettelegging av raste- og leikearealSTRYN KOMMUNE100 000Vestland fylkeskommune2023Delvis innvilget
Kjeldeflata friluftslivsområde - Mudring i våtmarksområdet KjeldeflataSTRYN KOMMUNE100 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Kjeldeflata friluftslivområde - Tilrettelegging av raste- og leikearealSTRYN KOMMUNE31 000Vestland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Kjeldeflata friluftslivsområde - Mudring i våtmarksområdet KjeldeflataSTRYN KOMMUNEVestland fylkeskommune2021Avslått
Kjeldeflata friluftslivområde - Tilrettelegging av raste- og leikeareal. STRYN KOMMUNE134 000Vestland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Tonningøyra - Informasjonstavle for dei tre sikra friluftsområdaStryn Kommune27 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Tonningleirane-Ullsheim sti- og løypenett - Tilrettelegging for bruk av statleg sikra løypenetStryn Kommune65 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Jørpelandsholmen - Aktivitetsanlegg og gapahuk Jørpelandsholmen Strand kommune200 000Rogaland fylkeskommune2019Delvis innvilget
Sandørneset - Tilrettelegging for bedre tilgjengelighetStorfjord kommune200 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Leirvik fyrstasjon på Midtøya. Ny lendingsplass - Leningsplass / kai, FyrøyaStord kommuneHordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
Monsberga friluftslivsområde - Monsberga 2023STJØRDAL KOMMUNE SEKTOR BYDRIFT OG INFRASTRUKTUR18 000Trøndelag fylkeskommune2023Delvis innvilget
Håmmårsbukta friluftslivsområde - Håmmårsbukta 2023 STJØRDAL KOMMUNE SEKTOR BYDRIFT OG INFRASTRUKTUR50 000Trøndelag fylkeskommune2023Delvis innvilget
Håmmårsbukta friluftsområde - Håmmårsbukta 2019Stjørdal Kommune10 000Trøndelag fylkeskommune2019Delvis innvilget
Storvika friluftsområde - Storvika 2019Stjørdal Kommune70 000Trøndelag fylkeskommune2019Delvis innvilget
Monsberga friluftsområde - Monsberga 2019Stjørdal Kommune28 000Trøndelag fylkeskommune2019Delvis innvilget
Storvika - Storvika 2018Stjørdal Kommune895 750Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
Håmmårsbukta - Håmmårsbukta 2018Stjørdal Kommune280 000Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
Monsberga friluftsområde - Monsberga 2018Stjørdal Kommune55 000Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
Monsberga - Monsberga 2017Stjørdal Kommune5 000Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Storvika - Storvika 2017Stjørdal Kommune300 000Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Håmmårsbukta - Håmmårsbukta 2017Stjørdal Kommune100 000Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Bøla - GapahukSTEINKJER KOMMUNETrøndelag fylkeskommune2023Avslått
Bøla - Pauseplass v/ Bøla bruSTEINKJER KOMMUNETrøndelag fylkeskommune2023Avslått
Hoøya/Kalvøya - Informasjons skiltSTEINKJER KOMMUNE40 000Trøndelag fylkeskommune2023Delvis innvilget
Hoøya/Kalvøya - Fremmede arter - BekjempelseSTEINKJER KOMMUNE8 000Trøndelag fylkeskommune2023Delvis innvilget
Hoøya/Kalvøya - Benker og BordSTEINKJER KOMMUNE65 000Trøndelag fylkeskommune2023Delvis innvilget
Paradisbukta / Skåtangen - Benker og Bord, felles grillSTEINKJER KOMMUNE140 000Trøndelag fylkeskommune2023Delvis innvilget
Paradisbukta / Skåtangen - Sanitærbygg - nye toalettSTEINKJER KOMMUNE20 000Trøndelag fylkeskommune2023Delvis innvilget
Paradisbukta - Flytebrygge med stupetårnSTEINKJER KOMMUNE90 000Trøndelag fylkeskommune2023Delvis innvilget
Paradisbukta / Skåtangen - Skjøtsel - BeitedyrSTEINKJER KOMMUNE30 000Trøndelag fylkeskommune2023Delvis innvilget
Poster per side211 - 240 of 2231 items