Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Groos - Renovering bryggeGRIMSTAD KOMMUNE150 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Groos - Utedusj på GroosGRIMSTAD KOMMUNE100 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Groos - Snorkelløype GroosGRIMSTAD KOMMUNE50 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Kalvehageneset - Gapahuk KalvehagenesetGRIMSTAD KOMMUNE130 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Kalvehageneset - Asfaltering HC-sti KalvehagenesetGRIMSTAD KOMMUNE150 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Eltornstranda - Tilretteleggingstiltak EltornstrandaOSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD50 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2023Delvis innvilget
Refvika - Treklopper KINN KOMMUNE300 000Vestland fylkeskommune2023Delvis innvilget
Friluftsparken i Søgne - Skjøtsel og tilrettelegging 2023MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP700 000Agder fylkeskommune2023Delvis innvilget
Furøya og Hestøya - SkjenebrettbaneTVEDESTRAND KOMMUNE120 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Byngja - Turveg i ByngjaALVER KOMMUNEVestland fylkeskommune2023Avslått
Steilene - Tilrettelagt turvei og padlehuk SteileneOSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD250 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2023Delvis innvilget
Ølsholmskjæret - Sanitæranlegg SKAUN KOMMUNETrøndelag fylkeskommune2023Avslått
Bile - Tilrettelegging på BileMOSS KOMMUNE50 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2023Innvilget som omsøkt
Skavanger flyplass friluftslivsområde - Skjøtselsplan og formidlingstiltakKONGSBERG KOMMUNE KULTUR- OG VELFERDSTJENESTEN190 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2023Delvis innvilget
Grandefjæra - Utbedring handicapstiINDRE FOSEN KOMMUNE20 000Trøndelag fylkeskommune2023Delvis innvilget
Alle BOF-friluftsområder - Friluftsområder forvaltet av BOF - SkjøtselstiltakBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP1 650 000Vestland fylkeskommune2023Delvis innvilget
Kobbevika - Skjøtsel Kobbevika og RamshaugenAUKRA KOMMUNEMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Setravika - Turvei, parkeringsplass, redningssettBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAPVestland fylkeskommune2023Avslått
Botnerbaugen - Tilrettelegging på BotnerbaugenMOSS KOMMUNE55 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2023Innvilget som omsøkt
Langvik - VedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAPVestland fylkeskommune2023Avslått
Skråvika Ørskog - Rydde skogSUNNMØRE FRILUFTSRÅD49 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Delvis innvilget
Helleneset - Bom, grill, Tufteparken, vedlikehold, etc.BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAPVestland fylkeskommune2023Avslått
Langevågsholmane - Reparasjon-Kai BrendholmenSUNNMØRE FRILUFTSRÅD219 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Haugneset friområde - Opprustting Bord grill benker på badeplassSUNNMØRE FRILUFTSRÅDMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Kalsundholmen - VedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAPVestland fylkeskommune2023Avslått
Storholmen Sula - Gapahuk/paddlehukSUNNMØRE FRILUFTSRÅD205 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Skarvøy og Pariserholmane - Grue, kajakkopptrekk, vedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAPVestland fylkeskommune2023Avslått
Herdlevågen kai - Bord/benkBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP5 000Vestland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Stavsethneset - SykkelsluseSUNNMØRE FRILUFTSRÅD24 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Delvis innvilget
Ytstøyna/Ystøy - Grillplass, bord/benk, utbedring tilkomstBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAPVestland fylkeskommune2023Avslått
Poster per side151 - 180 of 2231 items