Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Nordre S. - Opprydding rundt utedoFREDRIKSTAD KOMMUNE5 000Viken fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Fossbyskjæra - ToalettAREMARK KOMMUNE480 000Viken fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Tangen - Utskiftning av brygge for fritidsbåterFREDRIKSTAD KOMMUNE300 000Viken fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Fossbyskjæra - Gapahuk, benker og bålpanneAREMARK KOMMUNE150 000Viken fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Tangen - Utbedring båtslippFREDRIKSTAD KOMMUNE35 000Viken fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Elvavika - Kurver frisbeegolf, p-plass, vedlikehold, etc.BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Fossbyskjæra - Skjøtsel - vegestasjonryddingAREMARK KOMMUNEViken fylkeskommune2023Avslått
Nytt stupebrett på vestsiden - MærrapannaFREDRIKSTAD KOMMUNE60 000Viken fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Vispen - Tiltak benker og bekjempelse av fremmede arterFREDRIKSTAD KOMMUNE45 000Viken fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Bjørndalen - Bjørndalen - Skilte innfartsårer til markaFREDRIKSTAD KOMMUNEViken fylkeskommune2023Avslått
Fløksand - VedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Smineset - Bord/benkBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Io - Markbearbeiding, vedlikehold, redningssett, bord/bBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Skolebukta (Håøya) - Oppsetting av infoskiltPORSGRUNN KOMMUNE10 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Bikkjehola Friluftslivsområde - Gapahuk i Bikkjehola friluftslivsområdeDRANGEDAL KOMMUNE370 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2023Delvis innvilget
Kolvika - KolvikaKRISTIANSUND KOMMUNE380 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Delvis innvilget
Paradisbukta - Oppsetting av infoskiltPORSGRUNN KOMMUNE10 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Kvalvågnes - Skifte sjakler kaiBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Fisketangen - Infotavle, benk, vedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Fusaneset - Utbedre bålplass/grillplassBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Laundal og Bjelland - Adkomst og uteområde Trehytta, utbedring stierLISTER FRILUFTSRÅD60 000Agder fylkeskommune2023Delvis innvilget
Skjelavikjo, Strandvik - Fjerne stupebrettBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Eidet - Tilretteleggingstiltak i EidetSARPSBORG KOMMUNE100 000Viken fylkeskommune2023Delvis innvilget
Geitvika - Bom, grilloppsamlerBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Røresethorn parkering - Rørsethorn parkering - Utvidelse av areal.MOLDE KOMMUNE500 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Ula - Fuglevik og Fokksund friområde - Skjøtsels- og forvaltningstiltak OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD17 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Glengshølen - Tilrettelegging av tursti SARPSBORG KOMMUNE300 000Viken fylkeskommune2023Delvis innvilget
Kårtveitpollen - Merke HC-parkering, vedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Herfellodden friområde - Tiltretteleggingstiltak OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD86 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2023Delvis innvilget
Kjerringholmen - Flere tiltak på KjerringholmenSARPSBORG KOMMUNE600 000Viken fylkeskommune2023Delvis innvilget
Poster per side121 - 150 of 2099 items