Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kalle friluftsområde - Servicebygg og avfallshåndteringVågan kommune675 000Nordland fylkeskommune2017Innvilget som omsøkt
Moldeholmene - Fastmontering av benkerFRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG ROMSDAL, KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAPMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Kringstadbukta - Etablering av fastmonterte benker FRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG ROMSDAL, KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAPMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Småge - Ny grind og tiltak ved SmågevatnetAUKRA KOMMUNEMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Kobbevika - Skjøtsel Kobbevika og RamshaugenAUKRA KOMMUNEMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Skråvika Ørskog - Rydde skogSUNNMØRE FRILUFTSRÅD49 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Delvis innvilget
Langevågsholmane - Reparasjon-Kai BrendholmenSUNNMØRE FRILUFTSRÅD219 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Haugneset friområde - Opprustting Bord grill benker på badeplassSUNNMØRE FRILUFTSRÅDMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Storholmen Sula - Gapahuk/paddlehukSUNNMØRE FRILUFTSRÅD205 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Stavsethneset - SykkelsluseSUNNMØRE FRILUFTSRÅD Møre og Romsdal fylkeskommune2023Levert
Vikholmen - Fast grill bålplassSUNNMØRE FRILUFTSRÅD61 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Delvis innvilget
Aukraskogen - Aukraskogen - skjøtsel langs turstierAUKRA KOMMUNE Møre og Romsdal fylkeskommune2023Levert
Herøy gard - ForbrenningstoalettHERØY KOMMUNE45 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Kavlvegen kultursti - Åsen - Toalettbygg, parkering og infotavlerSURNADAL KOMMUNEMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Sætre badeplass - Opparbeiding av badeplassSYKKYLVEN KOMMUNE200 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Delvis innvilget
Kolvika - KolvikaKRISTIANSUND KOMMUNE380 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Delvis innvilget
Røresethorn parkering - Rørsethorn parkering - Utvidelse av areal.MOLDE KOMMUNE500 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Leikongsætra - Parkeringsplass og turveg i Herøy, Gnr:78/14GURSKØY IDRETTSLAGMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Andaneset friluftslivsområde - Stupebrett og omkledningsrom for saunaVOLDA KOMMUNEMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Botnasanden friluftslivsområde - Sanitæranlegg på Botnasanden friluftslivsområdeVOLDA KOMMUNEMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Åsbygda - Vedlikehald av statleg sikra friluftsområdeVESTNES KOMMUNEMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Røssern – Vollvatnet – Kvernberget - Infotavle og oppgrdering av turstiKRISTIANSUND KOMMUNE160 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Delvis innvilget
Julneset Friluftsområde - Prosjekt parkbenker til leir og bålplasser.MOLDE KOMMUNEMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Remlan - VegetasjonsryddingKRISTIANSUND KOMMUNEMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Brunsvikbukta - Uybedring av tursti/opprustning av skråningKRISTIANSUND KOMMUNEMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Rensvikvatnet - Oppgradering/rehabilitering turvei + merKRISTIANSUND KOMMUNEMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Skjerva - SkjervaKRISTIANSUND KOMMUNE50 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Moldemarka Vest - Bygging av Gapahuk og Uteområde ved Nonsmyra.(MOLDE KOMMUNEMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Rangøya - Parkeringsplass og informasjonstavleAVERØY KOMMUNE320 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Delvis innvilget
Kråkvika og Kråkneset friluftsområde - Kråkvika Friluftsområde - informasjonstiltakVESTNES KOMMUNEMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Poster per side1411 - 1440 of 2100 items