Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Hortenskogen - Tilrettelegging for friluftsliv i HortenskogenHORTEN KOMMUNE500 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Randineborg - ToalettFÆRDER KOMMUNE200 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Munkholmen - RenovasjonssystemFÆRDER KOMMUNE60 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Stranda - RenovasjonssystemFÆRDER KOMMUNE60 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Heistadstranda - HC-rampe HeistadPORSGRUNN KOMMUNEVestfold og Telemark fylkeskommune2020Avslått
Paradisbukta - Drenering ParadisbuktaPORSGRUNN KOMMUNE75 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Paradisbukta (25/11) og Siktesøya/Andedammen(31/4) - SandpåfyllingPORSGRUNN KOMMUNE60 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Veaholmen - FlytebryggePORSGRUNN KOMMUNE250 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Sildevika - Rehabilitering sivområdePORSGRUNN KOMMUNE125 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Rødlandet - Benk - RødlandetBAMBLE KOMMUNE4 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Daumannsbukta - Benk - DaumannsbuktaBAMBLE KOMMUNE4 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Langøya - BenkerBAMBLE KOMMUNE12 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Portør med Styrmannsholmen - Brygge PortørKRAGERØ KOMMUNE100 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Slerva - Oppgradering av Slerva badeplassKRAGERØ KOMMUNE38 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Næpa - Oppgradering badeplass KRAGERØ KOMMUNE200 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Daumannsbukta - Brygge DaumannsbuktaBAMBLE KOMMUNE160 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Dalshaugane - Utvidelse av p-plassFRILUFTSRÅDET VEST Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Hystadmarkjo - Nytt toalettbyggFRILUFTSRÅDET VEST Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Valøya - Ny gapahukFRILUFTSRÅDET VEST Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Ulvesøya - Ny flytebryggeFRILUFTSRÅDET VEST Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Hiskjo - Oppgradering turvegFRILUFTSRÅDET VEST Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Langøya - ToalettbyggFRILUFTSRÅDET VEST Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Skarvøy og Pariserholmane - Montere badestige, nytt bord/benk, rehab. kai, etcBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Flere - Friluftsområder forvaltet av BOF - SkjøtselstiltakBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Herdla Fort - Opprettelse av informasjonsområdeASKØY KOMMUNE Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Geitholmen - Utbedre flerbruksflate, fjerne stupebrettBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Austreim friluftsområde - Grillplass/rasteplassHØYANGER KOMMUNE Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Lønøy - Diverse vedlikehold på byggBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Hissøyna - Diverse vedlikehold på byggBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Solnes - Reparasjoner gjerde, vedlikehold naust, veiBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Poster per side1351 - 1380 of 1777 items