Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Finnlandsholmen friluftsområde - Utvidelse av båthusBARDU KOMMUNETroms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Avslått
Årøya - Tiltak på Årøya statlig sikra friluftsområdeISHAVSKYSTEN FRILUFTSRÅD231 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Innvilget som omsøkt
Austerfjordbotn st. frilugtsområde - Manuell veibom for sikring av universell turstiKVÆFJORD KOMMUNETroms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Avslått
Storvatnet - Storvatnet - tilrettelegging for friluftslivNÆRØYSUND KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2024Levert
Naustberga friluftslivsområde - Tilrettelegging NaustbergaINDERØY KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2024Levert
Rauøra badeplass - Trafikkavviklingstiltak RauøraOPPDAL KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2024Levert
Stornesøra - Gapahuk på MidtøraINDERØY KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2024Levert
Buvatnet - Skoleprosjekt - naturbruk, skjøtsel og friluftslivRENNEBU KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2024Levert
Midtsandtangen - Informasjonstavle MALVIK KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2024Levert
Aunøya - Tiltak i statlig sikret friluftsområde - AunøyaHITRA KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2024Levert
Sør-Gjæslingan - Tilrettelegging av friluftsliv på Sør-GjæslinganNÆRØYSUND KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2024Levert
Pevika - Sikring av tursti med stiger og tauINDRE FOSEN KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2024Levert
Hoston - Skilt. Camping forbudtORKLAND KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2024Levert
Frilsjøen badeplass - Opprusting av badeplassORKLAND KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2024Levert
Øyangen - Oppgradering av badeplassenORKLAND KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2024Levert
Storvatnet friområde - Opprusting av badeplassenORKLAND KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2024Levert
Villa Fyr - Rehab./utbedring av stier og adkomst til Villa FyrFLATANGER KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2024Levert
Grønneset - Rehabilitering brygge SKAUN KOMMUNE80 000Trøndelag fylkeskommune2023Delvis innvilget
Buvatnet - Oppgradering av områdetRENNEBU KOMMUNE150 000Trøndelag fylkeskommune2023Delvis innvilget
Ølsholmskjæret - Sanitæranlegg SKAUN KOMMUNETrøndelag fylkeskommune2023Avslått
Grandefjæra - Utbedring handicapstiINDRE FOSEN KOMMUNE20 000Trøndelag fylkeskommune2023Delvis innvilget
Pevika - Reparasjon og tilrettelegging av kaianleggINDRE FOSEN KOMMUNE22 000Trøndelag fylkeskommune2023Delvis innvilget
Rotodden friluftsområde - Rotodden - Parkering, sti, WC,UU for hele områdetTYDAL KOMMUNE200 000Trøndelag fylkeskommune2023Delvis innvilget
Brettingen - Rydding av sti og strandINDRE FOSEN KOMMUNE20 000Trøndelag fylkeskommune2023Delvis innvilget
Voknøya - Vedlikehold, skilting og merking av stiINDRE FOSEN KOMMUNE10 000Trøndelag fylkeskommune2023Delvis innvilget
Voknøya - Tilrettelegging med båt for allmennhetenINDRE FOSEN KOMMUNE25 000Trøndelag fylkeskommune2023Delvis innvilget
Reinshaugen - Rydding av skog uønskede arter. Skilting.INDRE FOSEN KOMMUNE20 000Trøndelag fylkeskommune2023Delvis innvilget
Monsberga friluftslivsområde - Monsberga 2023STJØRDAL KOMMUNE SEKTOR BYDRIFT OG INFRASTRUKTUR18 000Trøndelag fylkeskommune2023Delvis innvilget
Håmmårsbukta friluftslivsområde - Håmmårsbukta 2023 STJØRDAL KOMMUNE SEKTOR BYDRIFT OG INFRASTRUKTUR50 000Trøndelag fylkeskommune2023Delvis innvilget
Tinbuen friluftslivsområde - Skjøtsel på Tinbuen friluftslivsområdeLEVANGER KOMMUNE12 000Trøndelag fylkeskommune2023Delvis innvilget
Poster per side1321 - 1350 of 2369 items