Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Skrivarholmen - Etablere toalett tilpasset rullestolbrukereISHAVSKYSTEN FRILUFTSRÅD200 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Delvis innvilget
Emblemsanden-Klebergneset - Turveg EmblemsandenÅLESUND KOMMUNE50 000Møre og Romsdal fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Hanstveitholmen - Utbedre turvei, flerbruksflate, handikaprampe, broBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD250 000Vestland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Emblemsanden-Klebergneset - Sanitæranlegg EmblemsandenÅLESUND KOMMUNE400 000Møre og Romsdal fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Lettretangen - Reparasjon av brygge for fritidsbåterFREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJON FOR TEKNISK DRIFT400 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Delvis innvilget
Ståvika (Fredsvik) - Vedlikehold - Fjerne stupebrettBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅDVestland fylkeskommune2021Avslått
Mjøsparken i Brumunddal - InfotavlerRINGSAKER KOMMUNEInnlandet fylkeskommune2021Avslått
Jessnes, Vikerstranda - ParkeringsplassRINGSAKER KOMMUNE150 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
Jessnes, Vikerstranda - infotavler, benker og avfallsdunkerRINGSAKER KOMMUNE50 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
Smedtangen - Oppgradering av eksisterende friluftsanleggBÆRUM KOMMUNE KOMMUNALMILJØTEKNISKE TJENESTER180 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Delvis innvilget
Breivoll - Miljøansvarlig avfallshåndtering på Breivoll ÅS KOMMUNE200 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Delvis innvilget
Breivoll - Teltområde med utekjøkken på Breivoll ÅS KOMMUNEViken fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Avslått
Breivoll - Badebrygge ved Nordre strand på BreivollÅS KOMMUNEViken fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Avslått
Breivoll - Åpent toalett på tunet på Breivoll ÅS KOMMUNE463 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Delvis innvilget
Breivoll - Breivollrunden kulturstiÅS KOMMUNE44 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Innvilget som omsøkt
Kjennstjernet, Smålensbanen vestre kystlinje - Piknik, padling og fugletitting langs SmålensbanenVESTBY KOMMUNE170 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Delvis innvilget
Vollen Arnestad - Universell utforming, kajakk og sykkelASKER KOMMUNE30 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Delvis innvilget
Verven - Universell utforming, kajakk og sykkelASKER KOMMUNE50 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Delvis innvilget
Nærsnestangen - Kajakk, sykkel og benkASKER KOMMUNE10 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Delvis innvilget
Merraneset - Universell utforming, kajakk og sykkelASKER KOMMUNE20 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Delvis innvilget
Høvikvollen - Universell utforming, kajakk og sykkelASKER KOMMUNE120 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Delvis innvilget
Friluftsparken i Søgne - Friluftsparken i Søgne;skjøtsel og tilretteleggingMIDT-AGDER FRILUFTSRÅD710 000Agder fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Hernestangen - Universell utforming, kajakk og sykkelASKER KOMMUNE80 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Delvis innvilget
Freyborg - Universell utforming, kajakk og sykkelASKER KOMMUNE100 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Delvis innvilget
Bestonstranda - Universell utforming, kajakk og sykkelASKER KOMMUNE60 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Delvis innvilget
Bakkestranda - Universell utforming, kajakk og sykkelASKER KOMMUNE110 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Delvis innvilget
Landøya / Sonjastranden - Benker, kajakk og bryggeASKER KOMMUNE55 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Delvis innvilget
Haugland gård, Hersøya - Midler til Haugland i samsvar med forvaltningsplanKARLSØY KOMMUNE100 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Delvis innvilget
Karlshusskogen - Oppgradering av AmundbuktaRÅDE KOMMUNE100 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Delvis innvilget
Brettingen - Rydding av sti og strandINDRE FOSEN KOMMUNE25 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Poster per side1261 - 1290 of 2231 items