Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bore p-plass - Bore vedlikehold P-plass JÆREN FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Rogaland fylkeskommune2024Levert
Eikeli - Horve - Horve: Molokk og engangsgrillbeholderJÆREN FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Rogaland fylkeskommune2024Levert
Jølster: Leitet (Dvergsdalsdalen) - Oppgradering av parkeringsplassJølster kommune62 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Haugland gård, Hersøya - Midler til Haugland i samsvar med forvaltningsplanKarlsøy kommune13 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Delvis innvilget
Haugland på Hersøya i Karlsøy kommune - Midler til Haugland i samsvar med forvaltningsplanKarlsøy kommune15 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Haugland gård, Hersøya - Midler til Haugland i samsvar med forvaltningsplanKARLSØY KOMMUNE183 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2023Delvis innvilget
Haugland gård, Hersøya - Midler til Haugland i samsvar med forvaltningsplanKARLSØY KOMMUNE90 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Delvis innvilget
Haugland gård, Hersøya - Midler til Haugland i samsvar med forvaltningsplanKARLSØY KOMMUNE100 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Delvis innvilget
Haugland gård på Hersøya - Videreutvikling av Haugland gårdKARLSØY KOMMUNE100 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Innvilget som omsøkt
Bukkøy - Fjerning av fremmede arter Karmøy kommune80 000Rogaland fylkeskommune2019Delvis innvilget
Visnes - Vegetasjonsrydding, fjerning av sitkagranKarmøy kommune40 000Rogaland fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
Bukkøy - Rastehus i vikingstilKarmøy kommune80 000Rogaland fylkeskommune2019Delvis innvilget
Visnes - Opprydding av vindfall, rotvelt, samt hogst Karmøy kommune50 000Rogaland fylkeskommune2018Delvis innvilget
Bukkøy - Grillhytte, toalett og flytebryggeKarmøy kommune180 000Rogaland fylkeskommune2018Delvis innvilget
Blikshavn - Oppgradering Blikshavn 2024KARMØY KOMMUNE Rogaland fylkeskommune2024Levert
Bjørgene - Oppgradering Bjørgene 2024KARMØY KOMMUNE Rogaland fylkeskommune2024Levert
Bukkøy - Bukkøy 2024KARMØY KOMMUNE Rogaland fylkeskommune2024Levert
Bukkøy - Gapahuk på Bukkøy, AvaldsnesKARMØY KOMMUNE100 000Rogaland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Bukkøy - Bukkøy 2022KARMØY KOMMUNE80 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Blikshavn - Blikshavn, 2022KARMØY KOMMUNE225 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Visnes - Vegetasjonsrydding på Visnes, 2022KARMØY KOMMUNE43 000Rogaland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Bjørgene - Bjørgene 2022KARMØY KOMMUNE114 000Rogaland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Blikshavn - Blikshavn friluftsområdetKARMØY KOMMUNE130 000Rogaland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Bukkøy - Vegetasjonsrydding BukkøyKARMØY KOMMUNE100 000Rogaland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Bjørgene - Vegetasjonsrydding og sikkerhetstiltakKARMØY KOMMUNE50 000Rogaland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Visnes - Vegetasjonsrydding og fjerning av fremmede arterKARMØY KOMMUNERogaland fylkeskommune2021Avslått
Blikshavn - Sikring og forbedring av BlikshavnKARMØY KOMMUNE70 000Rogaland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Bjørgene - Turvei, akebakke og skjøtsel av BjørgeneKARMØY KOMMUNE70 000Rogaland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Bukkøy - Fjerning av fremmed art, BukkøyKARMØY KOMMUNE50 000Rogaland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Paddelandet badeplass - Trivsel og aktivitet på badeplassKilsundskogen VelAust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
Poster per side1171 - 1200 of 2369 items